Date: 25 octombrie 2013

E timpul ca administrația publică locală din Republica Moldova să-și asume responsabilități în privința incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Un nou ghid apărut recent vine să ajute autoritățile publice locale (APL) să înțeleagă prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și să inițieze acțiunile necesare în acest sens. Ghidul, care se intitulează „Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” a fost elaborat de Keystone Moldova în cadrul proiectului „Convenția ONU – garant al prevenirii discriminării persoanelor cu dizabilități”.

Scopul elaborării ghidului este să ajute administrația publică locală, prestatorii de servicii și societatea civilă să înțeleagă obligațiile pe care le impune Convenția, care a fost ratificată de țara noastră în iulie 2010. Ghidul analizează atît modalitățile de implementare de către APL a prevederilor Convenției, cît și cadrul legislativ care transpune cerințele Convenției la nivel național.

În ghid sunt specificate acțiunile concrete pe care trebuie să le întreprindă APL pentru a le asigura persoanelor cu dizabilități din raionul lor dreptul la egalitate, nediscriminare, accesibilitate în clădiri, accesul la muncă și la educație. De asemenea, sunt enumerați pașii care trebuiesc întreprinși pentru a dezinstituționaliza persoanele cu dizabilități, a preveni instituționalizarea lor și pentru a crea servicii sociale alternative celor rezidențiale, care pot fi dezvoltate la nivel de raion. Este important faptul că în ghid sunt incluse și exemple de bune practici, care ar putea servi ca un punct de reper pentru APL. Totodată, ghidul oferă informație privind utilizarea corectă a terminologiei în domeniul dizabilității și comunicarea cu persoanele cu dizabilități.

Ghidul pentru APL ”Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” a fost elaborat și tipărit în 500 de exemplare și distribuit actorilor cheie în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizablități din raioanele Orhei și Călărași. E de menționat faptul că aceste raioane au elaborat, cu suportul Keystone Moldova, Strategii de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, care sunt în curs de implementare la nivel de raion.

Proiectul „Convenția ONU – garant al prevenii discriminării persoanelor cu dizabilități” a fost implementat din sursele financiare oferite de Programul Egalitate și Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Mai multe publicații găsiți pe pagina Keystone Moldova în secțiunea Publicații și resurse.

Return to archive