Date: 26.03.2020

Săptămâna trecută Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități (EASPD) a organizat un webinar la tema: „Nevoile de sănătate ale persoanelor cu dizabilități în timpul pandemiei COVID-19”. Webinar-ul a întrunit experți în sănătate și prestatori de servicii sociale care au oferit sfaturi tehnice privind necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Conform clasificării internaționale a funcționării, dizabilității și sănătății, cunoscută sub denumirea de CIF, starea de sănătate conține câteva domenii de sănătate și domenii asociate sănătății.

Aceste domenii sunt descrise din două mari perspective:
1. a organismului sau individului
2. a mediului sau a societății

CIF grupează anumite domenii în care se poate încadra o anumită persoană aflată într-o anumită stare de sănătate - de exemplu, ce poate să facă sau să nu facă o persoană cu o anumită boală sau afecțiune sau ce pot face cei din jur.

Factorii personali fac referință la funcțiile sistemelor organismului și la structura corpului, la activitățile persoanelor sau limitarea acestora. În acest aspect, nevoile persoanelor cu dizabilități, în contextul pandemiei COVID – 19, sunt următoarele:

• Vulnerabilitatea persoanelor în sănătate, accesul limitat la serviciile de sănătate sau la medicamente, farmacii.
• Izolarea socială duce la întreruperea și la modificarea activităților de rutină zilnică în care erau implicate persoanele cu dizabilități, iar acest lucru poate aduce după sine creșterea fenomenului de violență, neglijare sau abuzul.
• Familiile care au grijă de persoanele vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități severe, accentuate – în situațiile de izolare socială poate crește incidența comportamentelor problematice.

Factorii de mediu încep de la mediul din imediata apropiere a individului, până la mediul general. Nevoile persoanelor cu dizabilități, în acest context, se referă la următoarele:

• Informația prezentată de mass-media, Guvern, organizațiile de sănătate publică, care fac referințe la situația actuală trebuie să fie în limbaj accesibil - ușor de citit, ușor de înțeles, cu utilizarea pictogramelor, limbajul semnelor, etc;
Existența unei linii telefonice dedicată persoanele cu dizabilități, serviciilor pentru persoane cu dizabilități și familiilor în care există persoanele cu dizabilități;
Evitarea stigmatizării și discriminării persoanelor cu dizabilități în mass-media, rețele de socializare și publicații. Declarații precum „COVID - 19 cel mai probabil afectează persoanele cu boli cronice și persoanele în vârstă” sunt fapte, dar exclud și persoanele cu dizabilități și-i fac să se simtă ca pe o povară pentru o societate sănătoasă;
Solidaritate - inițiative pentru asigurarea adăpostului și hranei pentru persoanele vulnerabile;
Asigurarea nevoilor de bază a persoanelor cu dizabilități care locuiesc singure;
Creșterea capacității personalului, extinderea forței de muncă, de exemplu prin implicarea studenților în domeniul sănătății sau științelor sociale
Utilizarea forme digitale pentru acordarea de sprijin la distanță.

IMPORTANT!
În Republica Moldova funcționează Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități, creat pentru a oferi sprijin persoanelor cu dizabilități care necesită protecție, suport și informare. Serviciul de asistență telefonică operează cu număr național 080010808, accesibil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu apel anonim, gratuit și confidențial, de la telefonul fix și mobil.

Serviciul oferă: suport informațional la telefon; consiliere la telefon; colaborare multidisciplinară pentru soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor; identificarea cazurilor suspecte de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și anunțarea acestora organelor competente și organizațiilor partenere; sesizarea situațiilor de risc pentru viața, securitatea și integritatea persoanei cu dizabilități.

Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități a fost lansat în ianuarie 2017 în cadrul proiectului "Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic", implementat de Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități, Alianța Organizațiilor pentru persoane cu dizabilități din Republica Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Din iunie 2019 Asociația Keystone Moldova administrează și gestionează Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități prin contractare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Notă: Keystone Moldova este membru al EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities / Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități).

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…