Date: 20.11.2019

Societatea civilă din Republica Moldova susține autoritățile publice locale în dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități și copii din grupuri vulnerabile. Astfel, cu suportul financiar al Uniunii Europene, au fost procurate șapte autovehicule pentru dezvoltarea serviciilor sociale în șapte raioane ale țării, în valoare de 75,500 Euro.Cinci dintre cele șapte autovehicule au fost oferite asociațiilor obștești locale din Taraclia, Cantemir, Glodeni, Leova și Dondușeni care, în parteneriat cu autoritățile publice oferă asistență socială și suport la domiciliu copiilor și adulților cu dizabilități severe și familiilor lor, prin intermediul serviciului Echipă mobilă. Acesta cuprinde un complex de servicii specializate de îngrijire și suport prestate la domiciliu: de la asistență logopedică și diverse forme de terapii până la consiliere psihologică și informare privind drepturile și serviciile sociale disponibile.

”În raionul nostru locuiesc circa 2700 de copii și adulți cu dizabilități severe, adică 5% din populația totală a raionului. Până în prezent, serviciul Echipă mobilă nu a dispus de un mijloc propriu de transport. Mulți dintre beneficiarii Echipei mobile locuiesc în sate îndepărtate și izolate. Grație susținerii europene pe care am primit-o, personalul Echipei mobile va ajunge mai repede la un număr mai mare de persoane cu dizabilități, iar munca sa va fi mai eficientă’’, susține Natalia Dediu, director de proiect, Asociația Obștească ”Aachen Moldova”, raionul Cantemir.

Un autovehicul va ajunge la Telenești prin intermediul Fundației Creștine ”Titus” care, grație suportului oferit de Uniunea Europeană, va extinde serviciile centrului de zi ”Diamant” pentru copiii din grupuri vulnerabile.

De asemenea, un mijloc de transport a fost procurat pentru dezvoltarea serviciului ”Îngrijire Socială” din raionul Ungheni. În cadrul serviciului, persoane cu dizabilități severe intelectuale, psiho-sociale și locomotorii, persoane fără adăpost, precum și persoane în etate care nu dispun de comodități acasă, sunt aduse cu microbuzul la un centru specializat.

”Beneficiarii serviciului ”Îngrijire Socială” fac parte din grupurile foarte vulnerabile, cu probleme severe de incluziune socială’’, menționează Andrei Chiorescu, director de proiect, Asociația Obștească „Alternative Sociale”, or. Ungheni. ,,Noi oferim servicii de bază pentru menținerea igienei personale: duș, freză, spălatul hainelor. Par lucruri elementare. Dar să știți că pentru unii oameni, mai ales cei în vârstă și singuri, este un ajutor extrem de valoros.”

Donația celor șapte autovehicule face parte din planul de acțiuni al proiectului european ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”. În cadrul proiectului, 33 de organizații locale beneficiază de granturi pentru crearea și menținerea de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale, psiho-sociale și copiilor din grupuri vulnerabile. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

”Uniunea Europeană susține inițiativele societății civile din Republica Moldova de a crea, dezvolta și gestiona servicii sociale sustenabile pentru persoanele cu dizabilități. Urmărim cu deosebit interes progresele organizațiilor beneficiare ale proiectului și ne bucurăm pentru fiecare rezultat bun, pentru fiecare inițiativă reușită. Pentru mii de cetățeni ai Republicii Moldova, existența și durabilitatea acestor servicii înseamnă șanse în plus la o viață împlinită în comunitate. Mulțumim partenerilor de implementare, organizațiilor beneficiare și autorităților publice locale deoarece, împreună, reușim să asigurăm respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și copiilor din grupuri vulnerabile.”, a declarat Peter Michalko, Ambasador al Uniunii Europene la Chișinău.

”Accesibilitatea și mobilitatea sunt principii fundamentale pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru organizațiile beneficiare ale proiectului, a folosi un autovehicul nu este nicidecum un lux, ci o necesitate curentă. Deplasându-se în teritoriu, specialiștii bat la multe uși, cunosc numeroase familii, ajută copii și adulți în procesul de recuperare și incluziune socială. Rămâne ca serviciile sociale dezvoltate în regiuni să aibă parte și în continuare de susținerea autorităților publice locale, pentru a se dezvolta sustenabil.”, a menționat Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros-Moldova.


NOTĂ: ORGANIZAȚII PENTRU CARE AU FOST PROCURATE AUTOVEHICULE:

1. Asociația Obștească PRIMA, pentru dezvoltarea serviciului Echipă Mobilă în raionul Taraclia.
2. Asociația Obștească Parteneriatul Aachen-Moldova, pentru dezvoltarea serviciului Echipă Mobilă în raionul Cantemir.
3. Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu CASMED, pentru dezvoltarea serviciului Echipă Mobilă în raionul Glodeni.
4. Asociația pentru Asistență și Dezvoltare Armonie Plus, pentru dezvoltarea serviciului Echipă Mobilă în raionul Leova.
5. Asociația Obștească Zorile Nord, pentru dezvoltarea serviciului Echipă Mobilă în raionul Dondușeni.
6. Asociația Obștească Alternative Sociale, pentru dezvoltarea serviciului Îngrijire Socială, în r. Ungheni.
7. Fundația Creștină Titus, pentru extinderea serviciilor Centrului de Zi ”Diamant”, destinat copiilor din grupuri vulnerabile din raionul Telenești.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…