Date: 23.09.2019

În luna septembrie s-a desfășurat instruirea inițială a personalului din cadrul serviciilor sociale „Locuință protejată”, „Casă comunitară” și a OSC-urilor beneficiare de granturi în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în colaborare cu Keystone Moldova, APSCF și AOPD. În cadrul programului de instruire au participat personalul din opt servicii sociale create de Centrele de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Cocieri și Orhei. Trei organizații ale societății civile din raioanele menționate acordă suport Centrelor de plasament în dezvoltarea serviciilor și oferirea asistenței pentru persoanele dezinstituționalizate: Asociația Obștească Servicii Sociale Durabile, Asociația Obștească Social-Asist, Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina.

Participanții la instruire au discutat atât despre conceptele – cheie din domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, cât și despre promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. În special, s-a pus accent pe îmbunătățirea competențelor profesionale ale participanților în organizarea eficientă a activităților în cadrul serviciilor sociale Locuință protejată și Casă comunitară. „Personalul care va fi angajat în Casele comunitare din raionul Orhei este destul de entuziasmat. Mi-au spus că li s-a lărgit orizontul și au găsit răspunsuri la mai multe întrebări; au descoperit din nou ce înseamnă un serviciu social comunitar. Au înțeles că persoanele cu dizabilități au dreptul să fie incluși în comunitate”, menționează Ana Răchieru, Directorul proiectului „Incluziune prin parteneriat social”, implementat de Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina.

Astfel, cinci Servicii sociale Casă comunitară vor fi dezvoltate în raionul Orhei, în baza unui parteneriat dintre Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Orhei, AO „Servicii sociale durabile” și ASCHF Peresecina. „Serviciul Casă comunitară este foarte important deoarece personalul are mai puține persoane în grijă, ceea ce nu se întâmplă și în instituții. Totodată, casa se află în comunitate și persoanele cu dizabilități urmează să fie integrate în societate, ca și toți ceilalți oameni”, afirmă Ion Digori, directorul proiectului „De la instituție la trai în comunitate” implementat de AO Servicii sociale durabile.

De asemenea, persoanele cu dizabilități din trei Locuințe protejate din raionul Dubăsari (dezinstituționalizate din Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) din Cocieri) vor avea parte de suport în dezvoltarea activităților generatoare de venit, prin instruirea lor în gestionarea serelor de legume. „Din experiența noastră, este o diferență foarte mare atunci când vorbim despre persoanele cu dizabilități care au trăit în plasament în instituții mari rezidențiale și acum sunt reintegrate în comunitate. În comunitate persoanele cu dizabilități intelectuale au mai multe oportunități de dezvoltare: participă la pregătirea hranei, comunică cu oamenii din comunitate, accesează serviciile din comunitate și își pot găsi un loc de muncă”, afirmă Eugen Botnari, directorul proiectului „ACCEPT – Asistăm Comunitatea Care Este Pentru Tine”, implementat de AO Social-Asist.

Această instruire a fost desfășurată în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…