Date: 19.06.2019

- Ce-i, Dna Parascovia? Retrăiți pentru Conferința din Statele Unite?
- Îmi fac griji pentru prezentarea noastră, Diana.
- Ei… Dacă vă faceți griji – mai repetați prezentarea. Că eu nu retrăiesc!”

(Notă: Diana a susținut câteva prezentări în română,
iar Parascovia a tradus în limba engleză ce spunea Diana).
În luna iunie 2019 Diana a participat la a 12 Sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (New York), iar apoi și la June Summit (Harrisburg), alături de reprezentanții Keystone Moldova – Ludmila Malcoci și Parascovia Munteanu.
Diana a susținut trei prezentări în fața a zeci de oameni și a făcut cunoștință cu mulți „oameni buni”, spune ea, adică oameni care întreprind acțiuni concrete pentru a realiza incluziunea socială a tuturor persoanelor.

***
12 iunie. Sesiunea „Persoanele cu dizabilități intelectuale și instituțiile: experiențe trăite și posibilitățile de dezinstituționalizare”. Diana a vorbit despre viața ei în instituție și experiențele pe care le-a trăit în comunitate. „Persoanele cu dizabilități din internate nu cunosc ce înseamnă drepturi și ce înseamnă viață în comunitate. Amintirile mele din internat sunt despre frică, bătaie, discriminare, cuvinte urate, obijduire… În comunitate sunt stăpână pe viața mea. Aici sunt tratată cu respect și demnitate. Sunt liberă să ies unde vreau eu. În comunitate am învățat să fiu bucătar, știu cum să fac mâncare și să aranjez masa. Sunt angajată la grădiniță și primesc salariu pentru munca mea. Am mulți cunoscuți și prieteni.”

13 iunie. Sesiunea „Include-mă; incluziunea socială și sănătatea - o realitate pentru noi toți” / „Just include me; making social inclusion and good health a reality for all of us”. Diana a susținut o prezentare despre dreptul persoanelor cu dizabilități la sănătate. „Incluziunea socială pentru mine înseamnă participare și acces la servicii în comunitate. Mai mult de 10 ani eu am folosit serviciile de sănătate numai în internat. Acum am înțeles că persoanele cu dizabilități din internate nu sunt informate despre dreptul lor la sănătate, nu cunosc de ce trebuie să bea medicamente și nu pot să aleagă. Ele nu au un plan individual de sănătate. Pentru a promova incluziunea socială și sănătatea persoanelor cu dizabilități intelectuale, noi, Auto-reprezentanții, putem ajuta statul prin campanii de informare și istoriile noastre personale. Împreună cu societatea civilă putem promova dreptul la sănătate sexuală și reproductivă, dreptul la familie și dreptul de a avea copii.”

17 iunie. June Summit, Speaking up for yourself and others / Vorbește pentru tine și alții. Auto-reprezentanți din întreaga lume, alături de Diana, și-au împărtășit experiențele și acțiunile de Advocacy. „De când trăiesc în comunitate, eu nu mă gândesc numai la mine. Mă gândesc și la alte 2000 persoane cu dizabilități care au rămas în internate. Eu vreau să le schimb viața lor. Noi, grupul de Auto-reprezentanți, putem să ajutăm persoanele cu dizabilități din internate să-și cunoască drepturile și să le spunem cum este viața în comunitate. Noi putem discuta cu oamenii din comunitate, să-și schimbe părerea despre persoanele cu dizabilități; să nu le fie frică de noi, suntem și noi oameni și avem drepturi egale.”

- Diana, ce ți-a plăcut cel mai mult în SUA?
- Mi-a plăcut că după fiecare prezentare foarte mulți oameni se apropiau de mine și îmi spuneau că sunt o persoană puternică, că le-a plăcut tare mult curajul și mesajul meu. Am avut multe îmbrățișări de la persoane din diferite țări și cuvinte de încurajare.
În timpul liber am putut să văd cum arată New Yorkul. Mi-au plăcut clădirile mari și frumoase, numai că e prea gălăgios și prea aglomerat.
În Harrisburg/ Pennsylvania mi-a plăcut mai mult. Este un oraș foarte curat și liniștit, sunt multe poduri frumoase, deoarece prin oraș trece un râu. Nu voi uita niciodată călătoria cu vaporul pe râu care mi-a oferit-o Charles Hooker, președintele Keystone Human Services.


***
Diana este o tânără cu dizabilități, care locuiește în Casa Comunitara Cantemir.
De la vârsta de 12 ani și până la 25 de ani, Diana a trăit în instituție. Nu a mers la școală și nu a învățat vreo profesie.
Din 2015, Diana trăiește în comunitate. A învățat cum să comunice cu semenii și să-și facă prieteni. A învățat profesia de bucătar auxiliar. A învățat să-și ceară drepturile în calitate de Auto-reprezentant. Iar acum lucrează la grădiniță. Spune că îi place tare mult.
Și mai are un vis mare – visează să aibă casa ei și propria ei familie.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…