Date: 04.04.2019

Astăzi, la Chișinău, a avut loc Conferința internațională de totalizare a proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic”. Proiectul a fost implementat în raioanele unde se află cele 6 instituții rezidențiale din țară: Soroca, Bălți, Orhei, Hîncești, Edineț și Dubăsari.

Conferința a reunit experți naționali și internaționali în domeniul incluziunii, dar și actori cheie pentru implementarea proiectului: Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, experți din Marea Britanie, Austria, Slovenia, România - toți membri EASPD (Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități), reprezentanți ai Institutului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, persoane cu dizabilități care au locuit în instituții rezidențiale, iar acum trăiesc în comunitate (unii dintre ei au familii și copii).

Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene in Republica Moldova, a menționat: "Uniunea Europeană este un partener de încredere al societății civile din Republica Moldova. Salutăm și susținem promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și integrarea acestora în comunitate. Orice persoană merită a fi tratată egal, fără de a fi stigmatizată sau exclusă social." Activitățile proiectului au fost orientate pe sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități despre drepturile lor, consolidarea capacităților organizațiilor societății civile în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și combaterea discriminării. Astfel proiectul, în valoare de 368 118 Euro, a promovat incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități bazată pe drepturi și șanse egale.

„Acum, oamenii care trăiesc în instituții se simt mai protejați. În cadrul proiectului a fost dezvoltat Serviciul de asistență telefonică gratuită și asigurat dreptul persoanelor cu dizabilități din instituții la comunicare prin telefon. Ei pot să telefoneze și să se plângă de anumite lucruri” (Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova). Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități “Linia Fierbinte - 080010808” a fost lansat în ianuarie 2017, cu scopul de a asigura accesul persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora la informație, servicii de asistență juridică și consiliere psihologică. Timp de doi ani, consilierii serviciului au recepționat 3014 apeluri; 15 cazuri au ajuns în instanța de judecată – fiind considerate încălcări grave ale drepturilor omului.

„Să-ți cunoști drepturile e un lucru bun. Nouă ni s-a spus întotdeauna ce trebuie să facem, nu și ceea ce avem dreptul să facem” (Mihai Grecu, persoană cu dizabilități dezinstituționalizată). În perioada ianuarie – mai 2017, un Microbuz informațional a călătorit în cele șase instituții rezidențiale din țară și în localitățile din apropierea lor. Peste 3000 de persoane au fost informate despre drepturile persoanelor cu dizabilități. În calitate de promotori ai drepturilor în campanie au participat și persoane care anterior au trăit în instituții rezidențiale, iar acum trăiesc în comunitate, ceea ce a crescut credibilitatea mesajelor transmise în timpul campaniei. Persoanele cu dizabilități au aflat mai multe despre drepturile lor, iar angajații și-au schimbat atitudinea față de ele și, în rezultat, a crescut calitatea vieții persoanelor cu dizabilități în instituție.

„În acest proiect sunt încântat de contribuția societății civile din Moldova. Au atins rezultate concrete atât la nivel de politici prin convingerea autorităților despre necesitatea aprobării programului național de dezinstituționalizare, cât și la nivel de servicii, asigurând dreptul persoanelor cu dizabilități din instituții să vorbească despre drepturi și să solicite asistență juridică” (James Crowe, președintele EASPD). 32 de organizații ale societății civile au fost capacitate și implicate în promovarea și monitorizarea Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Șase organizații locale din Soroca, Hîncești, Edineț, Dubasari, Orhei și Fălești au beneficiat de granturi mici pentru a implementa proiecte în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și combaterii discriminării.
„Vocea ta va fi auzită doar atunci când vorbești tu însuți, și nu atunci când vorbește altcineva în locul tău” (Marin Andronachi, Auto-reprezentant). În cele șase instituții rezidențiale cu profil psiho-neurologic din țară au fost organizate ateliere de auto-reprezentare și auto-determinare. 284 de persoane cu dizabilități au învățat să vorbească din numele lor, să facă propriile alegeri, să promoveze și să-și revendice drepturile, să sensibilizeze opinia publică cu privire la persoanele cu dizabilități ca cetățeni cu drepturi egale.

Proiectul „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic” este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…