Date: 22.01.2019

Keystone Moldova este premiată de către ZERO Project pentru două practici inovative în asigurarea dreptului la viață independentă a persoanelor cu dizabilități. Practicile sunt – Programul „Comunitate incluzivă – Moldova” și Teatrul Forum pentru stoparea discriminării în instituțiile de învățământ.

Practicile Keystone Moldova se numără printre 65 de practici premiate și 11 politici din 42 de țări, care contribuie la viața independentă și participarea politică a persoanelor cu dizabilități. În februarie, curent, Keystone Moldova urmează să participe și să prezinte aceste practici la Conferința ZERO Project 2019: „Trai independent și participare politică”, care va avea loc în Viena, Austria.

„Programul „Comunitate incluzivă – Moldova” este despre schimbarea vieții persoanelor cu dizabilități intelectuale și distrugerea stereotipurilor privind drepturile de a locui în comunitate și de a avea o familie”, declară Parascovia Munteanu, Director Program Dezinstituționalizare și Dezvoltare Comunitară, Keystone Moldova. În cadrul Programului, în parteneriat cu autoritățile publice centrale și alte ONG-uri, copiii și adulții cu dizabilități din instituții rezidențiale au fost integrați în familii sau în servicii sociale comunitare. Keystone Moldova acordă suport autorităților locale în evaluarea situației copiilor și familiilor lor, cartografierea serviciilor existente în comunitate și dezvoltarea serviciilor noi în funcție de nevoile copiilor/ adulților dezinstituționalizați și integrarea lor în serviciile existente în comunitate: educaționale, medicale, sociale. Serviciile dezvoltate în cadrul acestui Program sunt: servicii de sprijin familial, locuință protejată, casă comunitară, servicii de asistență parentală profesionistă, plasament familial specializat, echipă mobile, respire, cadre didactice de sprijin, asistență personală etc. Aproximativ 2000 de persoane beneficiază anual de serviciile create în cadrul Programului. De asemenea, 2 625 de persoane cu dizabilități au fost instruite în auto-determinare, inclusiv 2000 de persoane care încă locuiesc în instituțiile rezidențiale.

„Noi degrabă terminăm școala și plecăm în lumea mare. Datorită Teatrului Forum, am învățat cum să ne comportăm în societate, cum să ne apărăm drepturile și cum să stopăm discriminarea”, a declarat un elev de clasa a 10-a după o sesiune de Teatru Forum. Activitățile de Teatru Forum au început în anul 2012, când a fost creată și trupa de Teatru „Alternativ”, cu suportul Keystone Moldova. În prezent, activează două trupe de teatru – la Chișinău și la Fălești; ele susțin spectacole cu scopul de stopa și preveni discriminarea persoanelor cu dizabilități în instituțiile de învățământ școlar și preșcolar din Republica Moldova. „Alternativ” a susținut peste 150 de spectacole de Teatru Forum, cu participarea a peste 5000 de elevi, 700 pedagogi și 800 de părinți ai copiilor de școală și grădiniță. Printre rezultatele activităților de Teatru Forum se numără: reducerea nivelului de discriminare și de agresiune, creșterea nivelului de acceptare și suport pentru persoanele cu dizabilități, schimbarea mediului fizic în unul mai accesibil în instituțiile de învățământ, utilizarea tehnicilor Teatrului Forum de către cadrele didactice etc.

***
ZERO Project este o inițiativă care se axează pe drepturile persoanelor cu dizabilități la nivel global. Ea asigură o platformă unde sunt împărtășite cele mai eficiente și inovative soluții pentru problemele întâmpinate de persoanele cu dizabilităţi. Obiectivul ZERO Project este de a oferi asistență în crearea unei lumi fără bariere. ZERO Project a adunat o rețea de peste 4000 de experți în dizabilitate din peste 170 de țări și împreună cu ei identifică și premiază cele mai inovative și eficiente Politici și Practici care îmbunătățesc viața persoanelor cu dizabilități. Apoi Politicile și Practicile sunt promovate la nivel internațional, inclusiv prin organizarea unei Conferințe unde participă diverse organizații din domeniul dizabilității.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…