Date: 06.12.2018

Comunicat de presă

Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități și obiectivele de perspectivă pentru realizarea eficientă a educației incluzive în Republica Moldova au fost discutate ieri, 5 decembrie, la Chișinău, în cadrul Conferinței Naționale „Asigurarea dreptului la educație pentru copiii cu dizabilități”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF Moldova) și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției familiei și copilului (APSCF), în contextul implementării Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Conferința a reunit circa 250 de participanți – factori de decizie, parteneri de dezvoltare, autorități publice locale, reprezentanți ai mediului academic, experți naționali și internaționali.
Conferința a fost organizată pentru a consolida angajamentul tuturor actorilor implicați în asigurarea dezvoltării continue a educației incluzive conform documentelor internaționale ratificate prin prezentarea rezultatelor obținute la nivel național.

Evenimentul va contribui la sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea copiilor, elevilor și studenților cu dizabilități în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Andrei Chistol a menţionat că “astăzi, ca niciodată, sistemul de educație și cele conexe se adaptează continuu pentru realizarea educației de calitate pentru toți. Niciun copil nu poate fi exclus din sistemul de învățământ din cauza dizabilității. Educația incluzivă cere recunoașterea modificărilor din cadrul întregului sistem de învățământ. Suntem de acord că nu pot exista două sisteme de învățământ: școli generale și școli speciale. Recunoaștem că nu suntem în măsură să implementăm această prevedere imediat, atâta timp cât nu ne vom atinge angajamentul asigurării disponibilității, accesibilității, acceptabilității și adaptabilității sistemului de învățământ în ansamblu”.

Reprezentanta de Țară UNICEF în Moldova, Desiree Jongsma a remarcat că astăzi, aproape jumătate din îngrijitori și elevi acceptă copii cu dizabilități în clasele obișnuite. ”Cu șase ani în urmă, doar un sfert dintre ei erau favorabili educației incluzive. Este o apreciere pozitivă pentru sistemul de învățământ. Părinții văd că școlile sunt mai pregătite pentru includerea copiilor cu nevoi educaționale speciale”, a adăugat Desiree Jongsma.
”Niciodată nu a fost educația mai importantă ca în timpul nostru. Guvernele și Familiile investesc tot mai mult în acest process. Iar rolul nostru – al organizațiilor din societatea civilă – este să sprijinim acest proces când este nevoie sau să semnalăm atunci când un copil nu are acces la educație de calitate, în special în cazul copiilor cu dizabilități și al părinților acestora, pentru a cere respectarea acestui drept esențial”, a declarat Liliana Rotaru, președinta APSCF.

La finalul reuniunii participanții au adoptat o rezoluție, prin care autoritățile, instituțiile din domeniile educație, asistență socială și sănătate, părinții și copiii, membrii societății civile își asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii.

Conform datelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, la momentul actual în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova sunt incluși 9952 copii cu cerințe educaționale speciale (cu circa 45 % mai mulți față de anul 2013) datorită identificării acestora prin mecanismul de evaluare a dezvoltării copilului.

La finele conferinței a avut loc Gala Educației Incluzive 2018, care se desfășoară deja al treilea an consecutiv. Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației inclusive a fost decernat școlii primare-grădiniței “Alexandra Donici” din Cahul. Alte 6 instituții de învățământ au primit mențiuni și seturi PECS de lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale.

Keystone Moldova a participat în cadrul Conferinței cu prezentări și discuții despre instrucțiunea de aplicare în educația timpurie a metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului, dar și o secvență de Teatru Forum, susținută de trupa de teatru Alternativ, creată cu suportul Keystone Moldova.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…