Date: 03.12.2018

- Este traiul în comunitate un drept al tuturor oamenilor?
- Cum s-a schimbat viața mea după ce am ales traiul în comunitate?
- Care sunt soluțiile pentru dezinstituționalizare și trai în comunitate?

Aceste întrebări au fost discutate astăzi în cadrul unei Cafenele publice cu genericul: „Dreptul mEU la trai în comunitate”. Evenimentul a fost organizat de Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) cu susținerea financiară a Uniunii Europene, în contextul consemnării Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități – 3 decembrie.

La eveniment au participat persoane cu dizabilități care locuiesc sau au locuit în instituțiile rezidențiale, reprezentanți ai MSMPS, ai Agenției Naționale Asistență Socială, ai organizațiilor societății civile. Gazdele evenimentului au fost patru persoane cu dizabilități, auto-reprezentanți, care au locuit mai mulți ani în instituții rezidențiale, iar acum trăiesc în comunitate, fie în propria lor locuință, fie în cadrul serviciilor sociale alternative celor rezidențiale.

Auto-reprezentanții deja de câțiva ani învață să-și susțină și să-și revendice drepturile lor, inclusiv dreptul de a trăi în comunitate. Ei consideră că acesta este un drept fundamental pentru fiecare om și nimeni nu trebuie să fie izolat sau discriminat. Astfel, auto-reprezentanții și-au exprimat punctul lor de vedere și au vorbit despre cum era viața lor în internat și ce s-a schimbat după ce au revenit în comunitate.

„În internat îmi era frică să-mi spun părerea. Nu aveam acces la multe dintre serviciile de care aveam nevoie. În comunitate – viața mea s-a schimbat: pot să mă exprim, pot să accesez diverse servicii, pot să-mi urmez visele! Eu m-am căsătorit și vreau să am un copil.” – zice Marin, un tânăr cu dizabilități care anterior a locuit în Locuința Protejată din Fălești, iar acum locuiește în propriul lui apartament, alături de soția sa. Marin a învățat să-și reprezinte drepturile la diferite instruiri și conferințe de nivel național și internațional.

„Aici, în comunitate e mai bine. Acolo nu ne plimba nimeni. Aici ne plimbăm, discutăm cu vecinii. Avem diverse ocupații. Eu aici ajut prin gospodărie, la bucătărie…. Acum lucrez la o grădiniță. Îmi place să lucrez și să am banii mei.” – spune Diana, o tânără care din 2015 Locuiește în Serviciul social Casă comunitară din Baimaclia, Cantemir.

„Am vrut să am o familie, ca toată lumea din comunitate! M-am căsătorit cu Mașa un an în urmă, după ce am ieșit din internat. Acum casa noastră e în construcție, se fac reparații... Iar degrabă o să avem un copil.” – declară, fericit, Mihai, care acum locuiește în s. Lăpușna, r. Hâncești, alături de soția sa.

„Desigur că e mai bine în comunitate. Eu acum trăiesc împreună cu prietena mea și vrem foarte mult să ne căsătorim în viitor. Îmi place că eu singur decid cum să-mi organizez ziua, unde să merg, ce să mănânc sau cu ce să mă îmbrac”, zice și Ghenadie, care acum trăiește în s. Lingura, r. Cantemir.

Evenimentul a creat un spațiu de comunicare între persoanele cu dizabilități, autoritățile publice și societatea civilă, pentru a identifica soluții viabile pentru ca fiecare persoană să aibă un trai demn în comunitate.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului ”Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic ”, implementat de Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova şi Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi și finanțat de Uniunea Europeană.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…