Date: 24.11.2017

Astăzi, 24 noiembrie 2017, Keystone Moldova a desfășurat Conferința finală a proiectului „Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare”. Scopul proiectului a fost de a promova o participare incluzivă a persoanelor cu dizabilități în societate prin dezvoltarea abilităților lor de auto-reprezentare și prin capacitarea organizațiilor și grupurilor de părinți ai persoanelor cu dizabilități.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale, membrii grupurilor de auto-reprezentanți și ai grupurilor de părinți, ONG-uri active în domeniul dizabilității și voluntari. Ei și-au împărtășit experiența în realizarea activităților de advocacy și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

„Conferința a pus accentul pe realizările și experiențele acumulate de către persoanele cu dizabilități, părinții lor, persoanele de suport, ONG-urile active în domeniul drepturilor omului și voluntarii care au oferit suport pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, a declarat Natalia Cojocaru, coordonatoarea proiectului.

În cadrul proiectului a fost dezvoltată o rețea a auto-reprezentanților, din care fac parte 10 grupuri de auto-reprezentare din 10 raioane ale țării. Pe parcursul a trei ani, cel puțin 130 de auto-reprezentanți au fost capacitați să-și revendice drepturile, să întreprindă acțiuni de advocacy și sensibilizare a opiniei publice și să interacționeze cu factorii de decizie locali și naționali și diverși actori comunitari. În urma activităților întreprinse, au intervenit schimbări în infrastructura fizică și schimbări de atitudini în comunități: mai multe persoane cu dizabilități au fost angajate în câmpul muncii; au beneficiat de servicii de sănătate și de reabilitare medicală; au beneficiat de diferite forme de instruire neformală; au participat în formularea politicilor publice ș.a. Tinerii auto-reprezentanți au vorbit în nume propriu și în numele altor persoane cu dizabilități în cadrul evenimentelor naționale și internaționale (de ex.: Ședința Clinton Global Initiative din SUA, Conferința internațională a auto-reprezentanților de la Madrid, întâlnire cu membrii Parlamentului European la Bruxelles etc.).

Datorită implicării părinților persoanelor cu dizabilități, au fost realizate un șir de activități de advocacy pentru: modificarea cadrului legal în domeniul dizabilității, accesarea serviciilor sociale și altor servicii publice pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor, îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități. Astfel, cu aportul părinților și persoanelor cu dizabilități au fost modificate: Legea 156/1998 privind sistemul public de pensii; Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală”; Codul Civil și alte legi ale RM privind tutela și curatela asupra persoanelor cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități și părinții acestora s-au implicat și la elaborarea Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022.

De asemenea, 24 organizații ale societății civile din Republica Moldova, care activează în domeniul promovării și protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, au fost capacitate cu privire la creșterea calității și durabilității serviciilor lor. Reprezentanții organizațiilor au fost instruiți în următoarele domenii: acreditarea prestatorilor de servicii sociale; achiziții publice a serviciilor sociale; bugetarea participativă în domeniul protecției sociale din Republica Moldova.

Proiectul „Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare”a fost implementat pe parcursul anilor 2014 – 2017 de către A.O. Keystone Moldova cu suportul financiar al AO Reprezentanța IM Swedish Development Partner.

***
Auto-reprezentanții sunt persoane cu dizabilități, care învață să vorbească din numele lor, să facă propriile alegeri, să stabilească parteneriate cu actorii comunitari, să identifice și să se implice în soluționarea problemelor comunitare, să promoveze și revendice drepturile persoanelor cu dizabilități, să sensibilizeze opinia publică cu privire la persoanele cu dizabilități ca cetățeni cu drepturi egale.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…