Date: 12.05.2017

Keystone Moldova are deosebita plăcere să o felicite pe Veronica Rotaru (manager Locuința protejată Fălești), care anul acesta a câștigat Premiul de Recunoaștere a Persoanelor de Suport Profesioniste, oferit de Rețeaua Americană de Resurse și Opțiuni Comunitare (ANCOR - American Network of Community Options and Resources).

Dragă Veronica, mulțumim pentru suport și implicare! Să aveți cât mai multe realizări frumoase în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități!

Mai jos puteți să citiți despre nominalizarea și premiul Veronicăi Rotaru:
”Veronica este persoană de suport profesionistă de trei ani și lucrează în Locuința protejată din Fălești, un serviciu de tip comunitar creat pentru 6 persoane cu dizabilități care au fost dezinstituționalizate din instituții rezidențiale mari. Este un loc provocator pentru orice persoană de suport. Nominalizată de Nicolae Ciocan, Veronica a câștigat premiul internațional de recunoaștere a persoanelor de suport profesioniste pentru anul 2017. Nicolae a nominalizat-o pe Veronica în baza succeselor pe care le-a obținut în incluziunea socială a unui tânăr.
Tânărul are 36 de ani, 33 dintre care i-a trăit în diverse instituții rezidențiale. Visul lui era să aibă un loc de muncă pentru a-și câștiga banii proprii. Veronica a făcut un mare efort pentru a stabili relații cu persoanele din comunitate și a reușit să-i găsească un loc de muncă potrivit. De asemenea, visul lui de o viață era să aibă o familie. Veronica i-a căutat familia, însă fără nici un rezultat.
Veronica a început să caute posibilități pentru a-i cumpăra o casă și a colaborat cu o fundație pentru a o cumpăra. „Cea mai mare provocare pentru Veronica a fost să-l pregătească pentru viața independentă și pentru asumarea responsabilităților de a fi într-o relație. El s-a logodit, vrea să se însoare și să aibă copii”, a spus Nicolae.
După trei ani de muncă, visul lui a devenit realitate – are propria casă. Apoi a fost angajat de o gospodărie comunală. Banii pe care îi câștigă îi folosește la renovarea casei. Veronica a început o campanie de strângere de fonduri în comunitate, la care participă 100 de persoane.
Datorită Veronicăi au fost organizate multe activități de voluntariat pentru a oferi suport la renovarea și mobilarea casei. Veronica este mândră de succesele obținute, deoarece „acest tânăr este prima persoană dintr-un serviciu de Locuință protejată care a ajuns să ducă un trai independent și să devină proprietar de casă”, a adăugat ea. Veronica a crezut în visul tânărului și l-a ajutat să și-l îndeplinească. Ea spune că cel mai greu lucru de depășit pentru ea a fost tentația de a face alegeri în locul persoanei, pentru că întotdeauna există o tendință de protecție. „Cea mai importantă lecție pentru mine este că încrederea trebuie învățată. Iar promisiunile sunt probabil condiția de bază pentru a construi încrederea”, a spus Veronica.”
http://www.nationaladvocacycampaign.org/sites/default/files/news/recognizingexcellence_2017compressed.pdf


***
Rețeaua americană de Resurse și Opțiuni Comunitare este o asociație națională, ce reprezintă mai mult de 1 200 de prestatori privați. Prestatorii privați acordă servicii de suport pentru traiul în comunitate și angajare în câmpul muncii pentru peste 800 000 de persoane cu dizabilități. ANCOR pledează pentru rolul crucial pe care prestatorii privați îl joacă în susținerea și îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități și familiilor lor.
Din 2007, ANCOR apreciază munca persoanelor de suport profesioniste și acordă Premiul de Recunoaștere a Persoanelor de Suport Profesioniste pentru munca exemplară în promovarea incluziunii în comunitate și participare deplină la viața comunității a multor persoane cu dizabilități intelectuale, de dezvoltare ș.a.
Premiul de recunoaștere a persoanelor de suport profesioniste este oferit de ANCOR celor ce întruchipează valorile Campaniei Naționale de Advocacy ANCOR. Persoanele nominalizate sunt evaluate în conformitate cu succesele obținute în oferirea de suport persoanelor cu dizabilități în construirea rețelelor sociale și implicare în participare comunitară și capacitatea de a pleda pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.
www.ancor.org

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…