Date: 14.02.2018

Acum și tu poți ajuta tinerii și copiii cu dizabilități să ducă o viață decentă în comunitățile lor

Direcționează 2% din impozit pentru Asociația Keystone Moldova și vei contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
IMPORTANT: cele 2% din impozitul pe venit nu vor fi o cheltuială în plus pentru tine – ci doar o parte din impozitul pe care deja îl plătești pentru anul 2016.
De ce să alegi Keystone Moldova?
1. Noi susținem reforma dezinstituționalizării și credem că fiecare persoană are dreptul să trăiască în comunitate, alături de semenii ei.

Cu suportul Keystone Moldova, peste 200 de persoane cu dizabilități intelectuale au fost dezinstituționalizate din instituțiile rezidențiale și au beneficiat de suport în vederea asigurării incluziunii lor sociale în familii și comunități.

2. Noi susținem autoritățile publice locale să dezvolte servicii sociale alternative celor rezidențiale. Până acum, cu suportul Keystone Moldova, au fost dezvoltate servicii sociale comunitare (inclusiv 19 Echipe mobile, 9 Case comunitare, 5 Locuințe protejate, 5 servicii Respiro, 12 servicii de Asistență personală, 6 servicii Plasament familial pentru adulți și 5 servicii de Asistență parentală profesionistă, ș.a.); mai bine de 2000 de persoane cu dizabilități au beneficiat de aceste servicii.

3. Noi susținem persoanele cu dizabilități să meargă la școală / grădiniță, să capete o profesie, să-și găsească un loc de muncă, să se auto-realizeze și să ducă un trai decent în comunitate. Keystone Moldova a implementat educația incluzivă în 37 de instituții educaționale (22 școli și 15 grădinițe de copii). În rezultat 225 de copii de vârstă școlară și 35 de copii de vârstă preșcolară cu cerințe educaționale speciale au fost integrați în școlile și grădinițele din comunități.

4. Noi susținem și promovăm o comunitate fără discriminare, în care toți oamenii au drepturi egale. Keystone Moldova a contribuit la dezvoltarea mișcării de Advocacy și Auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. În acest scop au fost dezvoltate la nivel național două rețele: a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități) și a grupurilor de părinți. Ambele rețele promovează drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în societate și întreprind acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea strategiilor statului și a legislației privind incluziunea socială.

Împreună cu noi, poți să pui umărul la crearea unei societăți incluzive!

Cum vom folosi cele 2% ?

1. Vom crea condițiile necesare pentru ca persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate să poată trăi în comunitate (un mediu accesibil, lucruri de primă necesitate, un loc de trai);

2. Vom promova crearea unor servicii sociale noi în comunitățile unde acestea nu există;

3. Vom susține persoanele cu dizabilități să fie incluse în școli și grădinițe, să se încadreze în câmpul muncii, să-și formeze o familie, să-și găsească un loc de trai și să devină membri cu drepturi egale în comunitatea lor.

Cum poți direcționa cele 2%:

în secțiunea „Desemnarea procentuală” din Declarația Dvs. (Formular CET 15), te rugăm să introduci procentele desemnate și codul nostru fiscal: 1011620003730 ( vezi mai jos)


Îți mulțumim!

[ View larger image ]

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…