Date: 29.11.2016

Astăzi a avut loc Conferința națională „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova”, cu genericul „Educaţia incluzivă timpurie: practici de succes şi lecţii învăţate”. Scopul conferinței a fost de a disemina experiența pozitivă acumulată de Keystone Moldova și Programul Educațional „Pas cu Pas”, în pilotarea educației incluzive în 15 instituții de învățământ preșcolar din 11 raioane ale Republicii Moldova.

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din Republica Moldova, experți în domeniul educației incluzive, reprezentanți ai Serviciilor raionale de asistență psihopedagogică, reprezentanţi ai ONG-urilor active în domeniu, manageri de instituții preșcolare, cadre didactice și părinți. „Acest proiect a avut un impact în sporirea sensibilizării comunității”, a menționat Dl Valeriu Bujoreanu, primar, com. Pănășești, r. Susleni. „Fiecare copil este diferit. Fiecare copil are propriile lui nevoi, indiferent dacă are sau nu o dizabilitate. Toți copiii au dreptul la educație, în funcție de nevoile lor. Fenomenul de discriminare există în comunitățile din R. Moldova. Însă datorită proiectului dat, membrii comunității noastre au devenit mai buni și mai toleranți”.

Proiectul „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova” este implementat în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016. Activitățile proiectului au fost axate pe două direcții strategice: consolidarea capacităților resurselor umane (manageri și cadre didactice de grădiniță, specialiști din cadrul Serviciilor raionale de asistență psihopedagogică, echipele comunitare etc.) și schimbarea atitudinii și a comportamentelor grupurilor – țintă față de copiii cu cerințe educaționale speciale. Pe parcursul implementării proiectului, 37 de copii cu cerinţe educaţionale speciale au frecventat grădinițele – pilot, iar 15 dintre ei au absolvit grădinița și au mers anul acesta la școală, în clasa I.

„Noi, ca părinți, ne bucurăm că copilul nostru învață alături de copiii obișnuiți. A devenit mai de sine stătător, ascultă și realizează ce i se spune, a căpătat încredere în sine. Îmi povestește în fiecare zi ce s-a întâmplat la grădiniță; grădinița i-a devenit prieten. I se oferă posibilitatea de a se exprima, de a spune poezii și de a fi mereu în centrul copiilor.” afirmă Mariana Belibov, părinte al unui copil cu dizabilități.

Printre rezultatele proiectului se numără: crearea unui mecanism viabil și eficient de colaborare intersectorială privind incluziunea educațională a copiilor de vârstă preșcolară la nivel de comunitate; crearea modelelor de bune practici privind asigurarea tranziției copilului de la grădiniță la școală; inițierea procesului de identificare, evaluare și referire a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale către Serviciile raionale de asistență psihopedagogică; adaptarea mediului și infrastructurii grădinițelor la necesitățile copiilor cu dizabilități.

„Succesul educaţiei incluzive timpurii este asigurat de mobilizarea tuturor actorilor comunitari, care prin acţiuni comune asigură respectarea dreptului la educaţie pentru toţi şi pentru fiecare copil, precum şi în posibilitatea unei schimbări reale a relaţiilor între familie, grădiniţă şi comunitate. Proiectul s-a axat pe creşterea gradului de conștientizare şi de îmbunătăţire a capacităţii de rezolvare a problemelor privind accesul la servicii educaţionale timpurii şi are ca finalitate restabilirea legăturilor de solidaritate în comunitate, asigurarea oportunităţilor de incluziune educaţională a copiilor în situaţie de risc prin acţiuni comunitare relevante”, a menționat Dna Marcela Dilion, coordonator de proiect, Keystone Moldova.

Dna Cornelia Cincilei, Director executiv PE „Pas cu Pas” a declarat că „proiectul pune accent pe conlucrarea intersectorială și pe crearea parteneriatelor durabile și eficiente. A fost creat un parteneriat care din start a pus accent pe valorificarea expertizelor care vin din diferite domenii – social, educațional… În proiect au fost implicați aici mulți actori la nivel comunitar, începând cu APL-urile și ONG-urile din localitate. La nivel raional au fost implicate Serviciile de Asistență Psihopedagogică și Direcțiile de Învățământ. De asemenea, avem un parteneriat foarte strâns cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și reprezentanți ai Ministerului Educației și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.”

Proiectul „Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova” a fost implementat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Asociaţia Keystone Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al R. Moldova și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…