Date: 20.06.2016

În perioada 15 – 17 iunie, curent Keystone Moldova a organizat seminarul de formare a membrilor echipelor intersectoriale, cu genericul „Consolidarea parteneriatului intersectorial în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor de vârstă preșcolară”. Seminarul a întrunit 40 de membri ai echipelor intersectoriale din 14 comunități/11 raioane din Republica Moldova: directori ai instituțiilor de învățământ preșcolar, asistenți sociali și asistenți medicali comunitari.

Timp de trei zile, cât a durat seminarul, au fost abordate subiecte ce țin de dreptul la educație și integrare socială a copiilor din comunitate, din perspectiva cadrului legal și normativ, dar și realizarea incluziunii socio-educaționale a tuturor copiilor. „Pentru a asigura incluziunea socială și educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv a copiilor cu dizabilități, este necesar de asigurat funcționarea mecanismului de colaborare intersectorială atât la nivel central, cât şi la nivel local”, a declarat Dna Marcela Dilion, coordonator de proiect, Keystone Moldova. „Scopul mecanismului de colaborare intersectorială rezidă în instituirea și dezvoltarea unui parteneriat durabil și eficient în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor de vârstă preșcolară”, a mai adăugat ea.

Participanții au fost implicați în exerciții practice, au identificat împreună problemele din comunitățile lor, semnele de risc crescut în dezvoltarea copilului, barierele existente în incluziunea socio-educațională a copiilor și căile de soluționare. „Aici, în cadrul seminarului, noi, membrii echipei intersectoriale, ne-am consolidat ca și echipă. Am acumulat și multă experiență, datorită faptului că am cunoscut alte echipe, din alte localități. Totodată, am reușit să facem schimb de experiență, doar modalitatea de lucru a fiecărei echipe e diferită”, a subliniat Dna Angela Prisăcaru, asistent social comunitar, s. Verejeni, rnul Telenești.

„Am aflat lucruri noi pentru a desfășura un parteneriat și o educație de calitate în comunitate și instituția de învățământ preșcolar. Este binevenit faptul că realizăm activități practice de lucru cu copiii în situații de risc, anume din perspectiva parteneriatului: discutăm cum e posibil să identificăm aceste familii, cum e nevoie să lucrăm cu ele etc.”, a menționat Dna Svetlana Cojocaru-Cernenchi, director al grădiniței din s. Sârma, rnul Leova. Pe parcursul desfășurării exercițiilor, participanții au aplicat strategii de comunicare cu familia, cu specialiștii și alți actori comunitari, pentru un parteneriat eficient. De asemenea, ei au demonstrat că sunt deschiși față de abordarea intersectorială, multidisciplinară a cazurilor de incluziune socio-educațională a copiilor.

„Eu aș dori să se organizeze asemenea seminare și pentru primari”, a spus Dna Angela Blaj, director a grădiniței din s. Opaci, rnul Căușeni. „În satul nostru au fost formați pedagogii, educatorii și alți actori comunitari. Ar trebui de inclus și primarii, pentru ca să înțeleagă mai bine cum trebuie să susțină procesul de incluziune a copiilor cu cerințe educaționale speciale”.

Seminarul de formare a membrilor echipelor intersectoriale a fost realizat de către Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Pilotarea educației incluzive în instituțiile de învățământ preșcolar din R. Moldova”. Proiectul este implementat de AO Keystone Moldova și Programul Educațional „Pas cu Pas”, în parteneriat cu Ministerul Educației al R. Moldova și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învățământ preşcolar.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…