Date: 03.02.2016

Motto: „Aceștia suntem noi: / Buni atât cât se cuvine
În mijlocul răului. / Răi – niciodată.
Se miră noaptea / Că a clocit sub ea întuneric,
Dar au ieșit / Pui de lumină”
(Grigore Vieru)


Teatrul celor oprimați nu este despre piese și dramaturgi faimoși. Nu conține eroi ideali și nici personaje de poveste. Teatrul acesta e despre noi toți și fiecare în parte. E o bucățică ruptă din realitatea noastră de zi cu zi. E mai mult decât atât – e posibilitatea de a crea o realitate așa cum vrem noi, o realitate „REALĂ”, palpabilă, și care depinde întru totul de noi.

Mi-a plăcut întotdeauna teatrul clasic și acel catharsis revendicat de către public. Totuși, Teatrul celor oprimați m-a învățat că există o cale de a „instiga” publicul la acțiune. Teatrul celor oprimați nu este doar oglindirea vieții reale. Da, prezintă situații care există în viața reală, îi arată publicului părțile mai puțin plăcute ale societății, dar și îl cheamă pe scenă, îi dă posibilitatea de a încerca soluții și îl îndeamnă să schimbe situația. Îl transformă în actor și îi dă posibilitatea să își re-creeze realitatea în care trăiește.

În patru ani, jucând în peste 100 de spectacole de Teatru Social (i se mai spune Teatrul celor oprimați, fondat de Augusto Boal), cu tematici diferite, nu am întâlnit public care să nu vrea să își schimbe realitatea.
Anul trecut am încheiat cel de-al V-lea sezon de Teatru Social, în cadrul căruia aproximativ 600 de părinți și educatori au mai propus încă 300 de soluții la problema discriminării. Dacă se ține cont măcar de 10% din aceste soluții, cum credeți, mai există problema? Ei bine, pentru publicul prezent la spectacol această problemă nu mai există. Pentru că a realizat că se poate debarasa de ea. Publicul a înțeles că de el depinde stoparea discriminării.

Dar vreau să vorbesc mai mult despre ei – actorii. Deși Augusto Boal (fondatorul teatrului celor oprimați) îi numește non-actori, eu le spun întotdeauna cu cea mai mare convingere – actori. Actorii sunt cei care creează și interpretează personaje. Doar un actor poate interacționa cu publicul, fără să își piardă conceptul, „sinele” personajului său, povestea personajului său și să relaționeze cu un om străin de parcă îl cunoaște de-o viață. Doar un actor poate să repete de zeci de ori același rol și să nu se plictisească, ba să descopere de fiecare dată încă ceva.

Profesorul meu de actorie, Prof. Univ. Dr. Florin Zamfirescu, spunea că rolul ne lucrează pe noi, și nu invers. Exact asta s-a întâmplat și în cazul actorilor mei. E de prisos să mai spun că rolul poate lucra doar un actor.

Împărțiți în tipuri de oameni, caractere, actorii au creat Victima, Aliatul, Observatorul, Agresorul și Jokerul – tipuri pe care îi recunoaștem în societate și în rolul cărora ne regăsim atunci când ne ciocnim de o problemă socială. Anume aceste caractere îi dau posibilitatea publicului să intre în scenă, să se regăsească într-unul dintre personaje și să realizeze „o repetiție a realității” (citat – A. Boal). Iar această repetiție devine momentul hotărâtor pentru viața de mai departe a spect-actorului – pentru că el își dă seama că e stăpânul propriei sale realități și poate schimba multe; pentru că el însuși caută și propune soluții la problema care îl afectează.

La finele spectacolelor noastre publicul simte dorința și puterea de a-și crea realitatea ideală și de a rezolva problemele sociale din localitatea lui.

Publicul este de fiecare dată altfel. Și spectacolele sunt de fiecare dată altfel. Actorii trebuie de fiecare dată să improvizeze altfel. Prin asta e frumos Teatrul Social – niciodată nu știi cu ce se va sfârși un spectacol. Un singur lucru e cert – publicul ia în stăpânire cârma propriei sale realități.

Astăzi, acum 4 ani, era creată trupa de teatru „Oameni care inspiră”, care a devenit Alternativ. Pentru că facem un teatru alternativ și creăm o realitate alternativă. Timp de 4 ani mai mult de 20 de actori au făcut parte din trupă. Toți cu aceeași dăruire și încredere au construit pe scenă relații (în primul rând - „Teatrul înseamnă relație”). Și ne mai așteaptă încă mulți ani și multe spectacole.

LA MULȚI ANI, DRAGI ACTORI! ȘI LA CÂT MAI MULT TEATRU!

Lina Malcoci,
Practician Teatru Social,
Keystone Moldova

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…