Date: 21.07.2015

„Schimbarea în bine se produce atunci când omul este informat și dorește această schimbare, nu atunci când i se dă totul de-a gata” – a declarat unul din participanții la seminarul organizat săptămâna trecută de Keystone Moldova în parteneriat cu PE „Pas cu Pas”. Seminarul, cu genericul „Evaluarea complexă și acțiuni de intervenție pentru copiii de vârstă preșcolară”, a întrunit 33 de specialiști din cadrul Serviciilor de Asistență Psihopedagogică (SAP)din 11 raioane ale țării.

Timp de două zile, specialiștii din cadrul SAP-urilor (psihologi, logopezi, psihopedagogi, pedagogi) au discutat despre particularitățile de dezvoltare a copiilor de la 0 la 7 ani, evaluarea dezvoltării copilului de la 3 la 7 ani, măsuri și metode de intervenție. De asemenea, au participat la un atelier de lucru privind elaborarea raportului de evaluare complexă a dezvoltării copilului și identificarea competențelor, a necesităților, a recomandărilor.

Formatorii seminarului au fost patru specialiști din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică: Svetlana Curilov, Aurica Brînza, Tatiana Lungu, Olesea Raru. Participanții au fost interesați de instruire și au constatat că le este de ajutor această formare. Iată părerile câtorva dintre ei:
„Este foarte util și la momentul potrivit acest seminar. Noi am mai realizat evaluări în grădinițe, venim toți din sistemul educațional și aveam idei ce și cum am putea să facem. Însă acum totul s-a așezat pe polițe. Acum cunoaștem consecutivitatea activităților, știm cum exact se face o evaluare, cum se comunică cu părinții, cu educatorii și cadrul didactic de sprijin”, a remarcat dna Elvira Bulgac, şef, SAP Criuleni. „Mi-a plăcut în mod deosebit că am învățat prin joc cum se realizează o evaluare. Am jucat rolul copilului, rolul părintelui și am văzut situația din punctul lor de vedere”, a mai adăugat d-ei.
„Am aflat informații noi, mai ales despre evaluare, elaborarea rapoartelor, metodele de evaluare. Mi-a fost foarte utilă informația cu privire la observare – una dintre metodele de evaluare. Noi când lucram în teren mai mult ne bazăm pe convorbirea cu copilul, iar observarea o utilizăm mai rar, acum, însă, o să-i observăm mai mult – în procesul de joc, la plimbare etc.” – este părerea dnei Elena Bîrsan, pedagog învățământ preșcolar, SAP Edineț.
„Seminarul ne-a răspuns la multe întrebări, dar au apărut altele noi pe care trebuie să le elucidăm pe parcurs. Urmează să facem o ședință în cadrul SAP-ului, unde o să invităm specialiști din cadrul Direcției Învățămînt, inspectorul responsabil de instituțiile preșcolare etc. și o să ne clarificăm cum urmează să desfășurăm evaluarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din grădinițe. Ulterior, la întâlnirile metodice din august, la care o să fie prezenţi toți managerii instituțiilor preșcolare și preuniversitare, vom relata ce am aflat nou și vom conveni exact ce facem mai departe”, a menţionat dna Tatiana Ivanov, psihopedagog, şef interimar, SAP Anenii Noi.

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar din R.Moldova” implementat de Asociaţia Keystone Moldova şi Programul Educaţional „Pas cu Pas”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al R.Moldova şi Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învățământ preşcolar.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…