Date: 13.07.2015

Săptămâna trecută, Keystone Moldova şi PE „Pas cu Pas”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică a organizat seminarul „Managementul educației incluzive în instituțiile de învățământ preșcolar din Republica Moldova”, în cadrul căruia au participat manageri a 15 instituții de învățământ preșcolar incluzive pilot din țară. Scopul seminarului a fost de a consolida capacitățile managerilor în vederea planificării și dezvoltării instituționale privind implementarea educației incluzive. Seminarul a avut loc în incinta Grădiniței nr. 12 din or. Orhei, care a fost selectată tocmai pentru că este un model de bune practici în domeniul educației incluzive.

Pe lângă cei 15 manageri ai grădiniţelor-pilot, la seminar au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției Învățământ, Tineret și Sport Orhei, reprezentanți ai Serviciului de asistență psihopedagogică Orhei, directorul și specialiștii grădiniței nr. 12 şi directorul grădiniţei nr.2 din or. Orhei. În cadrul seminarului de două zile, managerii au fost formaţi de specialiștii din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (Svetlana Curilov şi Aurica Brînza) despre cum să asigure implementarea educației incluzive în educația timpurie: politici, cadrul legal și normativ, managementul abordării incluzive, autoevaluarea instituției, elaborarea / revizuirea planului strategic de dezvoltare al instituției și planificarea din perspectiva asigurării incluziunii educaționale a tuturor copiilor. „Un asemenea seminar este binevenit, pentru că dezvoltă o abordare corectă a conceptului de educație incluzivă în învățământul preșcolar. Este foarte bine că se pune accentul pe managementul în educația incluzivă – este important ca managerii să înțeleagă necesitatea schimbării de atitudine și că această schimbare trebuie să înceapă de la ei ”, a menționat Dna Ana Ivanov, şef al Serviciului de asistență psihopedagogică Orhei.

De asemenea, participanții la seminar au avut ocazia să realizeze vizită de studiu în cadrul Grădiniței nr. 12 din Orhei. Ei au aflat exemple de bune practici privind implementarea educaţiei incluzive și unele lecții învățate de la directorul instituției, dar și de la psihologul, kinetoterapeutul și logopedul grădiniței. Mai mult, au reușit și să asiste la unele activităţi practice pe care le realizează specialiștii enumerați mai sus. „Seminarul respectiv ne-a ajutat să căpătăm o încredere mai mare în forțele proprii și în ceea ce facem. Am realizat un schimb de experiență foarte bun, am primit răspuns la toate întrebările vis-a-vis de incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaţionale speciale – de la colegii noștri, de la formatori. Și, ceea ce este foarte important – ne-au sensibilizat mai mult. Ne-au făcut să înțelegem că oamenii realizează incluziunea în grădiniţe de mai mult timp” – a declarat Dna Viorica Istrati, Director al Grădiniței de copii din Pănășești, r. Strășeni.

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învățământ preşcolar din R. Moldova” implementat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al R. Moldova şi Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învățământ preşcolar.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…