Date: 31.10.2014

Conferința națională „Parteneriatul – modalitate eficientă de cooperare în asigurarea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi” are loc astăzi la Chișinău. Evenimentul marchează finalizarea proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilităţi”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul a fost implementat de Asociația Keystone Moldova pe parcursul a doi ani și a avut un buget de 273 436 Euro.

În cadrul proiectului, în parteneriat cu autoritățile publice locale, a fost dezvoltat Serviciului social „Echipă mobilă” în cinci raioane din țară. Până în prezent, 160 copii şi tineri cu dizabilităţi şi familiile acestora au beneficiat/beneficiază de asistenţă şi suport la domiciliu din partea Echipelor. „Suportul Echipei mobile este foarte oportun și binevenit pentru a integra copiii cu dizabilități în societate. Cu suportul Echipei, au fost integrați copii în grădinițe și școli, iar în unele cazuri a fost prevenită instituționalizarea”, susține Dl Iurie Toma, Președintele raionului Ungheni.

Echipele mobile oferă asistență socială la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor din localităţi izolate, cu acces limitat la servicii specializate. Asistența este oferită în funcție de necesităţile individuale ale fiecăruia: asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare/recuperare (kinetoterapie), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc.

Cele cinci Echipe au facilitat accesul la servicii educaţionale pentru 30 de persoane cu dizabilități, accesul la servicii sociale pentru 55 persoane și accesul la serviciile medicale pentru 72 persoane. Persoanele cu dizabilități care beneficiază de serviciile Echipelor mobile au înregistrat progrese în creşterea autonomiei personale, în dezvoltarea memoriei şi comunicării, în îmbunătăţirea comportamentului şi a stării psihologice.

Datorită muncii Echipelor, părinții persoanelor cu dizabilități sunt susținuți și capacitați în domeniul formării deprinderilor de viaţă independentă a copiilor lor. „Când avem o problemă știm unde să ne adresăm, să telefonăm, să venim, știm că o să ne ajute. Niciodată nu ne-au spus că nu au timp sau să venim peste o săptămână”, spune Dna Enachi Evghenia, părinte al unui copil cu dizabilități.

Proiectul a facilitat incluziunea persoanelor cu dizabilități în societate prin organizarea diferitor acţiuni menite să schimbe atitudinea societăţii faţă de persoanele cu dizabilităţi şi să promoveze drepturile acestora.

În cadrul proiectului, Keystone Moldova a realizat consolidarea capacităților resurselor umane, fiind formaţi 20 specialişti ai Echipelor mobile și cca 500 reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, prestatori de servicii sociale, reprezentanţi mass-media și părinți/reprezentanți legali ai persoanelor cu dizabilități.

Din sursele proiectului au fost instruiți 80 de manageri școlari, cadre didactice de sprijin și pedagogi de la ciclul primar din 12 școli. De asemenea, în 10 instituții de învățământ au fost realizate lecții demonstrative la tema dizabilității pentru elevii claselor primare și reprezentații de Teatru Forum pentru clasele gimnaziale.

La conferința de finalizare a proiectului, cu genericul „Parteneriatul – modalitate eficientă de cooperare în asigurarea incluziunii persoanelor cu dizabilităţi” au participat Danielle Keulen, Șef-adjunct, Secția Operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din Republica Moldova, reprezentanți ai societății civile, lucrători din domeniul social, părinți ai persoanelor cu dizabilități.

Proiectul „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilităţi” a fost implementat cu suportul generos al Uniunii Europene în cadrul Programului Comunitate Incluzivă – Moldova, derulat de către Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Open Society Foundations / Mental Health Initiatives și Fundația Soros-Moldova.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…