Date: 08.08.2014

În vara anului curent, Serviciile sociale „Echipă mobilă” (EM) de pe lângă structurile teritoriale de asistenţă socială din raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Făleşti, Sîngerei şi Ungheni au împlinit un an de activitate. Cu această ocazie, Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități” susținut financiar de Uniunea Europeană, a organizat un seminar la care EM au avut oportunitatea de a realiza transferul de cunoştinţe şi de a-și împărtăși experiența despre rezultatele obținute până acum. Prin intermediul discuțiilor și a jocurilor de rol, EM au prezentat succesele înregistrate, dar și obstacolele cu care s-au confruntat pe parcursul întregului an.

„Schimbul de experienţă dintre specialiştii EM este un mijloc eficient de a vedea cum reuşesc unii acolo unde greşesc alţii. Totodată, este bine cunoscut faptul că parteneriatul generează performanţă. În acest context, parteneriatul dintre Keystone Moldova şi APL a generat un şir de succese în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi. Din octombrie 2013 până în prezent, 143 copii şi tineri cu dizabilităţi au beneficiat/beneficiază de servicii psihologice, de asistenţă socială şi de kinetoterapie; ca rezultat al intervenției specialiştilor EM, 50 familii accesează prestaţii sociale, 20 copii accesează servicii educaționale, 76 beneficiari accesează servicii medicale, 39 beneficiari au obținut articole ortopedice și de optică, 50 beneficiari au fost referiţi către alte servicii sociale” - a menţionat Marcela Dilion, manager de proiect, Keystone Moldova.

În cadrul seminarului, specialiştii EM din Sîngerei au evidențiat importanța respectării principiilor de activitate și raportarea acestora la necesitățile persoanelor cu dizabilități și a familiilor lor. Unul dintre acestea este principiul perseverenței, or fiecare progres înregistrat de către persoana cu dizabilități trebuie valorificat și apreciat. Numai prin încurajare, atât persoanele cu dizabilități, cât și familiile acestora reușesc să capete încredere în forţele proprii și să persevereze în efortul pe care îl depun. O altă lecție importantă învăţată de specialiştii EM din Sângerei ține de faptul că „Tot ce facem, facem împreună”. Rezultatele cu adevărat importante pot fi atinse doar prin conjugarea eforturilor, iată de ce EM a stabilit parteneriate cu mai mulți actori: APL, CREPOR, alte instituții și organizații ș.a. Aceste parteneriate sporesc eficiența serviciilor sociale, dar și a dorinței persoanelor cu dizabilități de a se integra în societate. Desigur, în activitatea EM au existat și impedimente, cele mai importante dintre acestea fiind lipsa de informații și reticența familiilor privind acceptarea serviciilor EM.

EM din Dubăsari a prezentat o altă situație, în care telefonic sau în timpul convorbirilor, familiile erau de acord să beneficieze de suportul EM, iar ulterior, tot acestea, să se răzgândească ori să amâne vizitele prestabilite. Ca și EM din Sângerei, EM din Dubăsari s-a confruntat cu lipsa de informare a comunității şi/sau informarea eronată. Multe familii credeau că EM le va suspenda ajutorul social primit de la stat până atunci și refuzau serviciile propuse de aceasta.

EM Fălești, consideră că „lucrurile mari se pot face cu resurse mici şi prin implicarea comunităţii”, iată de ce EM Fălești a solicitat suportul voluntarilor și a agenților economici din comunitate. Împreună cu aceștia, EM a format grupul de inițiativă „Îngerii invizibili”, care desfășoară numeroase activități de socializare pentru familiile beneficiare: facepainting, clounadă, excursii, acțiuni de caritate ș.a.

La Ungheni, la insistența și cu suportul EM, părinții persoanelor cu dizabilități au creat grupul de inițiativă „Încredere și Speranță”, care de curând, s-a înregistrat ca Asociație Obștească. Aceasta intenționează să implementeze în comunitate proiecte destinate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Totodată, EM Ungheni, cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova, dezvoltă în raion, 3 centre de resurse pentru educaţia incluzivă.

„Pentru EM din Anenii Noi scopul principal este schimbarea atitudinii societății și a familiei față de persoana cu dizabilități” afirmă Bodiu Marina, șefa serviciului EM Anenii Noi. „Iată de ce au fost stabilite parteneriate cu mass-media locală, unde se publică diverse materiale despre dizabilitate, persoanele cu dizabilități și serviciile prestate de specialiştii EM”. Totodată, aici au fost stabilite parteneriate și cu alți actori sociali: APL, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Centrul de reabilitare medico-socială pentru persoane cu vedere slabă „LOW VISION” ș. a.

Asigurarea durabilităţii şi sustenabilităţii Serviciilor sociale EM constituie o preocupare constantă în stabilirea direcţiilor de dezvoltare a Serviciilor sociale EM. În cadrul seminarului, specialiştii EM au determinat priorităţile pentru anii 2014-2016 şi au stabilit strategiile de consolidare a capacităţilor umane şi financiare.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…