Date: 29.05.2014

„Copiii cu dizabilități ar fi mai fericiți dacă noi i-am lua de mână” (o elevă a clasei a III-a)

În perioada februarie - mai, în zece școli din Republica Moldova, cca 480 de copiii au învățat ce înseamnă dizabilitatea și cum e bine să te porți și să comunici cu persoanele cu dizabilități. Acest lucru s-a realizat în cadrul a 21 de ore demonstrative pentru clasele primare (în special clasele a III-a și a IV-a), organizate de către administrațiile școlilor şi cadrele didactice de la ciclul primar în colaborare cu Keystone Moldova.

Scopul orelor demonstrative a fost de a promova și a educa o atitudine incluzivă față de persoanele cu dizabilități în mediul școlar. Copiii au învățat să fie toleranți și de multe ori au oferit lecții de toleranță și acceptare adulţilor.

Orele publice au scos în evidență faptul că elevii claselor primare nu percep dizabilitatea ca pe un neajuns. Pentru ei toți oamenii sunt în primul rând – oameni. Iar copii cu dizabilități nu există, atâta timp cât sunt abili să se joace, să zâmbească, să dea mâna. Mai mult, copiii nu apreciază persoana după felul în care vorbește sau se comportă, ci după ceea ce poate face: „Ea (persoana cu dizabilități intelectuale) poate să construiască o groază de lucruri frumoase, dar mie nu-mi reușește la fel de bine”, a admis un elev al clasei a IV-a.

La fiecare lecție copiii ne-au demonstrat că sunt gata să sară în ajutor atunci când este cazul. Ei au oferit multe soluții pentru a include persoana cu dizabilități în cercul lor: „eu aș ajuta-o să ducă geanta”, „i-aș oferi ajutor la temele pentru acasă”, „i-aș explica cu răbdare ceea ce nu înțelege”, „i-aș face o surpriză plăcută”, „ne-am juca împreună” etc.

A fost interesant să descoperim că pentru copii cuvântul „discriminare” nu există. Cel mai strașnic lucru care i se poate întâmpla unui copil, din punctul lor de vedere, este neglijarea: „Toți copiii sunt fericiți atunci când nu sunt dați la o parte”. „Nici un copil nu trebuie neglijat!” – au menţionat elevii la fiecare oră.

Ne-am dat seama că elevii claselor primare nu au stereotipuri vis-a-vis de dizabilitate. Or, din punctul lor de vedere, copiii cu dizabilități nu sunt „mai triști ca noi”. Ei sunt triști doar atunci când „sunt dați la o parte” și „nu vorbește și nu se joacă nimeni cu ei”. În schimb, pot să devină mai fericiți atunci când „sunt alături de ceilalți copii.”

Pentru o mai bună desfășurare a orelor, a fost editată și o carte care să le explice copiilor pe înțelesul lor ce înseamnă dizabilitatea și care sunt tipurile ei. Cărțile au fost distribuite în școli, pentru fiecare copil.
Orele demonstrative s-au desfășurat în cinci raioane ale țării: Sîngerei, Fălești, Ungheni, Anenii Noi și Dubăsari. Acestea fac parte din ciclul ”Punte către înțelegere. Educație, toleranță, acceptare” și au fost organizate în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilităţi”, finanțat de către Uniunea Europeană.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…