Date: 14 mai 2014

„Teatru Social este un exercițiu prin care multe alte lumi devin posibile”
(Augusto Boal, fondatorul Teatrului Social).


De doi ani creăm împreună cu copiii alte lumi. Mai bune, mai colorate, mai tolerante. Lumi în care: „Toți oamenii sunt egali”, „Avem aceleași drepturi”, „Ne susținem și ne ajutăm reciproc”, „Ne comportăm cu bunătate” etc. Prin Teatrul Social, facem repetiția unei lumi și, respectiv, a unei realități mai bune.

Au trecut deja patru sezoane de când trupa de teatru „Oameni care inspiră” luptă împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități în școlile din Republica Moldova. Am reușit să creăm două spectacole și un șir de personaje ușor recognoscibile, luate din realitate: agresor, victimă, aliat, observator. Publicul a recunoscut: „Situațiile prezentate pe scenă chiar au loc în realitate”.

Au urmat soluțiile – ce ar trebui de întreprins ca să schimbăm realitatea – și lupta publicului cu agresorii. Copii și adulți au intrat în scenă, și-au asumat rolurile personajelor și au încercat să ia atitudine față de discriminare. La fiecare spectacol au participat apr. 80 de persoane. Și după fiecare sesiune, nu doar copiii, dar și adulții și-au dat seama ce ar trebui de schimbat în școală și unde ar trebui de lucrat, pentru a crea un mediu incluziv.

Spectacolele au devenit mici repetiții ale realității: „Teatrul Social ne pregătește pentru viața reală, pentru traiul în societate”, a concluzionat un elev o sesiune de Teatru Forum (metodă a Teatrului Social).

„Teatrul Social ne-a făcut să înțelegem că persoanele cu dizabilități sunt cu adevărat importante în viața noastră.” – a declarat un cadru didactic – „Ni s-a părut o joacă. Însă nu e așa. Mulți profesori utilizează această tehnică la lecțiile lor”. Ca urmare a spectacolelor s-au construit rampe, s-a lucrat cu pedagogii, cu părinții, s-au rezolvat și alte probleme sociale prin metoda Teatrului Forum și – cel mai important lucru – s-a schimbat vizibil atitudinea elevilor față de colegii lor cu dizabilități.

Încă un sezon de Teatru Social a luat sfârșit. Însă nu punem punct. Pentru că abia după spectacole începe realitatea. Una mai bună, mai colorată, mai tolerantă.

Spectacolele din acest sezon fac parte dintr-o serie de activități realizate în școli cu scopul de a susține incluziunea școlară a persoanelor cu dizabilități și a reduce atitudinea de discriminare față de ele. Activitățile sunt susținute financiar de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilităţi”, implementat de Keystone Moldova. În perioada martie - mai au avut loc 10 spectacole în școlile din cinci raioane ale țării: Sângerei, Fălești, Anenii Noi, Ungheni și Dubăsari. În cadrul spectacolelor din sezonul patru au participat cca 950 de elevi și 80 de cadre didactice.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…