Date: 13 mai 2014

- „Eu vreau ca copilul meu să fie acceptat și inclus în școală!”
- „Eu vreau ca copilul meu să aibă acces la serviciile medicale!”
- „Eu vreau să devin asistent personal pentru copilul meu!”
- „Eu vreau ca copilului meu să-i fie asigurată accesibilitatea în clădiri!”
- „Eu vreau ca copilului meu să-i fie respectate drepturile!”


Aceste dorințe au fost expuse de către părinții copiilor cu dizabilități din raionul Anenii Noi, în cadrul unui seminar cu genericul „Rolul părinților în dezvoltarea copiilor cu dizabilități”, organizat de către Keystone Moldova. Scopul seminarului a fost de a informa părinții despre prestațiile de care beneficiază persoanele cu dizabilități, dreptul la educație al copiilor cu dizabilități și despre cum pot să se implice nemijlocit în viața copiilor lor, ca să le formeze niște deprinderi de viață și să le asigure respectarea drepturilor.

„De obicei aflăm târziu despre serviciile care li se acordă persoanelor cu dizabilități. Acest seminar este o oportunitate să aflăm lucruri noi, să știm unde ne putem duce, ce putem face ca copilului nostru să îi fie mai bine, ca să se dezvolte în continuare”, a declarat unul dintre părinți.

Seminarul, care a durat două zile, a oferit posibilitatea părinților să se întâlnească cu specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Tineret și Protecție a Familiei din raion, care le-au vorbit despre serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilități. „Am aflat acum că avem multe drepturi despre care noi nu știam”, a spus un părinte. „Acum știu posibilitățile pe care le avem și am înțeles că trebuie să cerem și să fim insistenți pentru a obține ceva”.

Seminarul a întrunit părinți ai căror copii beneficiază de serviciile Echipei mobile din raion. Acesta a fost o oportunitate pentru părinți ca să se cunoască, ca să-și împărtășească problemele și ca să găsească împreună soluții pentru aceste probleme. „M-am convins încă o dată că dacă noi, părinții, suntem uniți și ne susținem unul pe altul – putem obține multe lucruri bune pentru copiii noștri. Vrem să schimbăm situația prezentă nu doar pentru copiii noștri, ci și pentru alții”, au declarat părinții.

Keystone Moldova organizează astfel de seminare în perioada aprilie – mai în cinci raioane din țară: Sîngerei, Fălești, Ungheni, Anenii Noi și Dubăsari. În două dintre raioane părinții au decis să creeze o asociație a părinților care au în grijă copii și tineri cu dizabilități. Aceste asociații se vor ocupa cu promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel de raion. Keystone Moldova și Echipa mobilă le asigură în continuare suportul metodologic necesar pentru a înregistra asociația.

Seminarele pentru părinți se realizează în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”, implementat de Keystone Moldova și susținut financiar de Uniunea Europeană.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…