Date: 9 aprilie 2014

„Suntem diferiți. Diversitatea umană este benefică. Ce fac eu, ca profesor, când copiii văd diferit ceea ce le predau eu?” – la aceasta și la alte întrebări ce țin de educația incluzivă au aflat răspunsul 22 de manageri școlari în cadrul unui seminar de formare în domeniul educației incluzive.

Seminarul a avut loc pe data de 5 aprilie, la Chișinău și a fost organizat de către Asociația Keystone Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități”, finanțat de Uniunea Europeană.

La seminar au participat directori și directori-adjuncți din 12 școli din raioanele Sângerei, Ungheni, Dubăsari, Fălești și Anenii Noi. În aceste școli se lucrează de mai bine de un an la capitolul – schimbarea atitudinii copiilor și a pedagogilor față de elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Iar training-ul a fost conceput pentru a elucida managerilor școlari unele aspecte cu referire la conceptul de educație incluzivă, rolul şi funcțiile comisiei multidisciplinare intraşcolare și serviciile de suport educațional pentru copiii cu CES.
„Conceptul de educație incluzivă este pe ordinea de zi a tuturor instituțiilor și a întregii societăți.

Acest training este util fiindcă pune în discuție problemele stringente cu care se confruntă echipa managerială din instituție. Am clarificat multe întrebări ce țin de componența și funcțiile Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare, chiar și de procesul de finanțare a serviciilor de suport educațional. Acum știm cum să organizăm și să monitorizăm eficient implementarea educației incluzive în instituțiile preuniversitare”, a declarat Dna Lidia Crețu, director al Liceului Teoretic „Emil Necula”, s. Mereni, r. Anenii Noi.

Școlile conduse de participanții la acest seminar au demarat procesul de incluziune școlară a copiilor cu CES și au unele realizări în acest domeniu, cum ar fi: crearea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă, angajarea cadrelor didactice de sprijin, instituirea Comisiilor Multidisciplinare Intrașcolare. Cu toate astea: „Noi, ca manageri, nu am avut până acum nici o instruire în domeniul educației incluzive”, a spus Dna Maria Sasu, director Gimnaziul s. Teșcureni, r. Ungheni. „Și noi, în primul rând, trebuie să cunoaștem precis și concret ce trebuie să întreprindem pentru incluziunea educațională a tuturor copiilor”, a adăugat ea.

Unele cadre didactice prezente la seminar au în clasa lor copii cu dizabilități: „Acest training a fost util și pentru experiența mea de pedagog. Am aflat noi metode de predare. Eu am în clasă un băiețel care e agresiv și acum am aflat multe din experiența celorlalți în lucrul cu copiii cu dizabilități, o să preiau din tehnicile folosite de ceilalți, ca să-l pot liniști”, a spus Dna Nina Gulpescu, director-adjunct, Gimnaziul s. Horești, r. Fălești.

„Suntem foarte diferiți. Această diversitate umană ne caracterizează și nu-i putem uni pe toți sub același calapod. Căci, altfel, mutilăm personalitățile umane. Copii au dreptul inclusiv la dezvoltare personală. Și noi, care suntem experți în domeniu, trebuie să ținem cont că în clasă avem grupuri foarte diferite.

Metodele și tehnicile le racordăm în dependență de ei, de copiii pe care îi avem în clasă” – aceasta a fost concluzia seminarului, pe care sumarizat-o formatoarea, Dna Galina Filip.

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”, implementat de Keystone Moldova și susținut financiar de Uniunea Europeană.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…