Date: 20 martie 2014

Astăzi, 20 martie, în incinta Hotelului Codru se desfășoară Conferința de totalizare a proiectului „Acces egal la educație”, cu genericul „Bune practici de implementare a educației incluzive”. Scopul conferinței a fost de a disemina experiența pozitivă acumulată de Keystone Moldova în pilotarea modelului de educație incluzivă în 22 de școli din 15 raioane ale Republicii Moldova.

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice centrale și locale din Republica Moldova, experți în domeniul educației incluzive, reprezentanți ai Serviciilor de Asistență Psihopedagogică, directori de școală, pedagogi și părinți.

”Discriminarea pozitivă este încă o perioadă de tranziție pe care o traversăm. Educația cu adevărat incluzivă este atunci cînd în centrul atenției sociale este nu doar copilul cu CES, ci fiecare copil.”, a declarat Valentina Chicu, șefa Direcției Învățămînt Preuniversitar la Ministerul Educației din Republica Moldova.

Proiectul „Acces egal la educație” a fost realizat în perioada octombrie 2010 – martie 2014 și a avut drept scop de a implementa un program pilot care vizează sporirea accesului egal la educație a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES). Programul pilot a fost implementat în baza Metodologiei de implementare a educației incluzive care a fost elaborată de Keystone Moldova și aprobată de Ministerul Educației. Această metodologie presupune o abordare comprehensivă a procesului de incluziune școlară a copiilor cu CES, care include atît activități de creare a condițiilor necesare la nivel de școală (abordarea individualizată în funcție de nevoi, instruirea cadrelor didactice, adaptarea materialelor de curs etc.), cît și activități de schimbare a atitudinii comunității față de acești copii.

În rezultatul implementării acestui proiect, în fiecare școală pilot a fost creată Comisia Multidisciplinară Școlară care a evaluat nevoile educaționale ale copiilor cu CES și a asigurat incluziunea educațională a fiecărui copil. Ca urmare, 225 de copii cu CES au fost incluși în școlile din comunități cu Planuri Educaționale Individualizate. Totodată, Keystone Moldova a acordat suport Direcțiilor raionale de învățămînt în instruirea a 404 cadre didactice implicate în procesul de educație incluzivă și în selectarea și capacitarea a 30 de cadre didactice de sprijin care au acordat suport individualizat copiilor cu necesități speciale de învățare. În 15 școli au fost create Centre de Resurse în Educația Incluzivă, de serviciile cărora beneficiază 445 de copii cu CES și colegii lor. În vederea prevenirii și reducerii discriminării față de copiii cu dizabilități în toate școlile au fost introduse cursuri opționale pentru copiii din clasele primare despre educație, toleranță și acceptare și au fost organizate 70 de spectacole de teatru forum pentru elevi și pentru pedagogi și părinți.

Tamara Bejan, profesoară, Gimnaziul s. Neculăieuca, r. Orhei a declarat în cadrul conferinței: ”Datorită proiectului ”Acces egal la educație” a avut de cîștigat toată școala, toți elevii, toate cadrele didactice. Am obținut un Centru de resurse pentru educația incluzivă, un cadru didactic de sprijin în școală și multă-multă instruire. Iar Sergiu, care a venit la noi din casa internat din Orhei, dintr-un copil care avea nevoie de ajutor pentru ca să se îmbrăce, să se deplaseze, să mănînce, astăzi el este un elev de clasa a VI-a cu responsabilități, cu succese frumoase la învățătură, respectuos și cu o dragoste de viață foarte mare. În ciuda dizabilități pe care o are, muncește foarte mult, se deplasează cu ajutorul a două bastoane pentru că vrea foarte mult să meargă la școală, la magazine, cu prietenii...”

Rodica Mocanu, părinte al unui copil cu dizabilități, a venit și ea cu un îndemn: ”Vreau ca copiii nostri să nu fie discriminați și să fie incluși în societate. Fiecare copil poate fi de folos societății sale dacă este acceptat și susținut. Astăzi este ziua fericirii, mîine este ziua persoanelor cu sindromul DOWN. Fac un apel către voi – dacă aveți în preajmă un copil sau un adult cu sindromul DOWN, oferiți-i cîteva minute din timpul vostru.”.

Proiectul „Acces egal la educație” a fost implementat de către Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Programul Educațional ”Pas cu Pas”, autoritățile publice locale și administrațiile școlilor-pilot cu suportul financiar oferit de Open Society Foundations - Early Childhood Program și Mental Health Initiatives.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…