Date: 6 februarie 2014

Jurnaliștii din cinci raioane din țară au participat vineri, 31 ianuarie, la un seminar de formare a reprezentanţilor mass-media în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi. Seminarul a fost organizat de Keystone Moldova, cu scopul de a instrui reprezentanții mass-media în prezentarea corectă și valorizantă a persoanelor cu dizabilități în materialele jurnalistice, contribuind, astfel, la incluziunea lor socială.

Formatorii au pus accent pe valorizarea rolului social al persoanelor cu dizabilități, standardele profesionale privind relatarea informaţiei despre acestea și utilizarea imaginilor foto sau video ce prezintă persoanele cu dizabilităţi.

„Mi-am pus deseori întrebarea cum ar trebui să reflect în materialele jurnalistice subiecte legate de persoanele cu dizabilități. Mă interesa ce limbaj să folosesc, ce întrebări să pun și cum să mă comport cu persoana cu dizabilități, astfel încît să nu o jignesc. Nu știam ce fel de fotografii am putea plasa noi, jurnaliștii, în ziare, astfel încît să prezentăm persoanele cu dizabilități într-o postură favorabilă și să le creăm o imagine pozitivă în societate”- a spus Dna Tatiana Guzo, reporter la ziarul local „Informează-te” din Anenii Noi și corespondent zonal Radio Moldova.

„Noi, jurnaliștii, într-adevăr facem gafe, nu folosim limbajul corect” - a menționat Dna Maria Țurcanu, redactor-șef al ziarului „Ecoul nostru” din Sîngerei. „Am să convoc o ședință cu colegii de serviciu și le voi prezenta informația pe care am acumulat-o la training. Am conștientizat că niciodată nu trebuie să ne ferim de o persoană cu dizabilități, iar noi, jurnaliștii, trebuie să educăm societatea”, a mai adăugat Dnei.

În cadrul seminarului au participat opt jurnaliști din raioanele Sîngerei, Fălești, Anenii Noi, Ungheni și Dubăsari, alături de specialiști din cadrul Serviciilor sociale „Echipă mobilă” din aceleași raioane. A fost necesară participarea specialiștilor, deoarece ei lucrează nemijlocit cu persoanele cu dizabilități și realizează materiale pentru a fi ulterior publicate în presa regională. „Noi, ca specialiști care lucrăm nemijlocit cu persoanele cu dizablilități trebuie să fim atenți la felul în care ne comportăm și ce spunem. Formatorii training-ului ne-au scos în evidență greșelile pe care le comitem, inconștient sau nu.

"Informația auzită astăzi o să-mi permită să ocolesc greșelile pa care le-am făcut anterior și să fiu cît mai corectă cu persoanele cu dizabilități”, a declarat Dna Marina Covrig, șefa Serviciului social „Echipă mobilă” din r. Anenii Noi.

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”, implementat de Keystone Moldova și susținut financiar de Uniunea Europeană.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…