Servicii de Plasament Familial Specializat

Serviciul de plasament familial specializat este un serviciu social destinat persoanelor  adulte cu dizabilităţi mintale. Serviciul este prestat în baza unei familii, care asigură la domiciliul său  un loc de trai persoanei cu dizabilităţi, care se bucură de aceleaşi drepturi ca şi oricare membru al familiei.

Asistentul familial specializat este persoana care prestează acest serviciu şi are drept obiectiv major sporirea gradului de independenţă al persoanei plasate în serviciu prin învăţarea deprinderilor gospodăreşti necesare pentru a putea duce un trai independent în comunitate.

Totodată, familia asistentului familial specializat este încurajată să stimuleze şi să menţină relaţia persoanei plasate în serviciu cu familia biologică, întrucât serviciul are un caracter temporar.

Serviciul plasament familial specializat este un serviciu care oferă persoanei cu  dizabilitate experienţa unui trai familial, având un model de familie adecvat unde, pe lângă suportul de care beneficiază în învăţarea deprinderilor şi abilităţilor, poate să preia modele de roluri familiale în funcţie de sex şi vârstă.

Asistentul familial specializat  este instruit şi aprobat  de către o Comisie creată la nivel raional care emite recomandarea de plasare în serviciu a persoanei cu dizabilităţi, precum şi decide asupra aprobării asistentului familial specializat. Asistent familial specializat poate deveni orice persoană care nu are antecedente penale, boli virale şi nu se află la vârsta de pensionare.

În cadrul programului „Comunitate Incluzivă – Moldova” au fost dezvoltate servicii de Plasament familial specializat pentru adulți cu dizabilităţi în raioanele Telenești, Basarabeasca și Ungheni.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit