Servicii de Asistenţă Parentală Profesionistă pentru copii cu dizabilităţi

Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă (APP) pentru copii cu dizabilităţi este un serviciu social care presupune plasarea unei persoane cu vârsta de până la 18 ani într-o familie, alta decât cea biologică.

Asistentul parental profesionist este persoana care prestează servicii în propriul său domiciliu, oferind persoanei plasate în serviciu îngrijire într-un cadru familial. Asistentul parental profesionist prestează servicii 24/24 de ore, îndeplinind în mare parte aceleaşi funcţii ca şi un părinte biologic.

Pentru a deveni Asistent parental profesionist este necesar să se depună o cerere la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei din raion. Ulterior depunerii cererii solicitantul este evaluat, instruit şi, în ultimă instanţă aprobat de către Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

În cadrul programului „Comunitate Incluzivă – Moldova” au fost dezvoltate servicii de Asistenţă Parentală Profesionistă pentru copii cu dizabilităţi în raioanele Orhei, Ialoveni şi Cantemir. În serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă sunt plasaţi copii cu dizabilităţi care, cu suportul Asistentului parental profesionist şi a specialiştilor din cadrul programului merg la şcoala şi grădiniţa din comunitate, contribuind astfel la incluziunea socială a acestora.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit