Departament Comunicare

Comunicare şi advocacy

În procesul de schimbare a atitudinii de discriminare din societate faţă de persoanele cu dizabilităţi mintale și creare a unui mediu favorabil pentru incluziunea lor socială, Keystone Moldova pune un accent deosebit pe strategia de lucru cu mass-media.

În acest context, Keystone Moldova, în colaborare cu organizațiile-membre ale GACSM a elaborat o Strategie media cu scopul de a spori cunoştinţele şi gradul de acceptare în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și astfel de a reduce atitudinea de stigmatizare şi discriminare faţă de aceşti oameni.

În baza acestei strategii au fost realizate deja două campanii media, care au fost desfășurate la nivel național.

Activitățile realizate se axează pe câteva componente majore de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a imaginii lor pozitive, inclusiv :

  • emisiuni la Radio, TV,
  • publicaţii în presa scrisă,
  • istorii video, foto și scrise despre persoane reîntoarse din instituțiile rezidențiale și integrate cu succes în familie și comunitate,
  • activități de informare și sensibilizare directe (Teatru social, traininguri),
  • suport persoanelor cu dizabilități și părinților în realizarea acţiunilor de autoreprezentare,
  • realizarea materialelor informative, educaționale și de suport.

De asemenea, persoanele cu dizabilități și membrii familiilor lor sunt implicați în activități de instruire privind dezvoltarea abilităților de autodocumentare și însușirea  tehnicilor de realizare a materialelor media, utilizarea echipamentului foto/video (inclusiv cum să te filmezi singur pe tine), dezvoltarea abilităților de storytelling (relatarea istoriilor personale), participarea la emisiuni Radio și TV, precum și modalitățile de implicare în activități de auto-reprezentare și advocacy.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Keystone Human Services - International Moldova Association - Advancing the Human Spirit