Octombrie 2010 – prezent

Budget: $157,522.00

Proiectul este finanţat de Programul de Intervenţie Timpurie al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă (external website). Obiectivul proiectului constă în asigurarea accesului la educație al tuturor copiilor, inclusiv a celor cu necesități educaționale școlare, în 15 comunități din Republica Moldova. Comunitățile au fost incluse în proiect din considerentul că anume în aceste localități Keystone Moldova a susținut reintegrarea în familie a copiilor dezinstituționalizați din Casa internat Orhei și prevenirea instituționalizării altor copii cu dizabilități. Copiii cu dizabilități intelectuale au fost ajutați de Keystone Moldova să se integreze în școlile din comunitate. În rezultatul activităților desfășurate, Keystone Moldova a constatat că în comunitățile respective există și alți copii cu nevoi educaționale speciale , care necesită suport pentru incluziunea în școală. În vederea prevenirii discriminării acestor copii, proiectul susține incluziunea tuturor copiilor vulnerabili din comunitățile respective în instituțiile educaționale.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Educației în baza metodologiei educației incluzive, elaborată de Keystone Moldova și aprobată de către Ministerul Educației. În cadrul proiectului sunt desfășurate activități orientate spre dezvoltarea mediului educațional necesar pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități la școli și grădinițe de copii. Astfel, proiectul acordă suport administrațiilor școlilor în crearea și capacitarea echipelor multidisciplinare, a pedagogilor de la clasă, a pedagogilor de sprijin, a părinților, a coordonatorului centrului de resurse pentru educația incluzivă. Din cadrul proiectului sunt susținute activități ce țin de evaluarea necesităților educaționale ale copiilor cu nevoi speciale, dezvoltarea și implementarea planurilor educaționale individualizate, elaborarea materialelor metodologice. Keystone Moldova susține, de asemenea, din acest proiect dezvoltarea centrelor de resurse în educația incluzivă și cadrele didactice de sprijin. O componentă specială a proiectului este axată pe schimbul de experiențe și lecții învățate în domeniul educației incluzive cu alte școli din Moldova. În prezent proiectul a fost extins în șapte școli adiționale, activitățile de educație incluzivă fiind susținute aici din resursele comunităților date sau din sursele altor donatori.

Parteneri