Date: 4 august 2013


Circa 100 copii cu dizabilităţi accentuate și severe din raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Făleşti, Sîngerei şi Ungheni au fost selectați pentru a beneficia de Serviciul social ”Echipă mobilă”. Deciziile cu privire la admiterea beneficiarilor în Serviciu au fost luate în cadrul şedinţelor echipelor multidisciplinare, care s-au desfășurat în luna august în toate cele cinci raioane.


Echipele multidisciplinare sunt formate din specialişti din mai multe domenii (asistenţă socială, sănătate, educaţie etc.), care decid admiterea solicitantului în Serviciul ”Echipă mobilă”. În procesul de examinare al cazurilor aceștia țin cont de un şir de criterii: posesia unui grad de dizabilitate accentuată sau severă (în baza certificatului eliberat de instituţia responsabilă); riscul înalt de abandon şi instituţionalizare; existenţa acordului scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia cu referinţă la prestarea de servicii de către ”Echipa mobilă”. În baza criteriilor de eligibilitate, echipele multidisciplinare emit decizii cu privire la admiterea beneficiarilor în cadrul Serviciului, refuzuri privind prestarea de servicii sau recomandări pentru alte servicii.

În cadrul ședințelor organizate în cele cinci raioane au participat vice-preşedinţii Consiliilor raionale pe probleme sociale, şefii structurilor teritoriale de asistenţă socială, specialiştii în protecţia drepturilor copilului, specialiştii în problemele familiei cu copii în situaţie de risc, specialiştii în problemele persoanelor cu dizabilităţi, asistenţii sociali comunitari, lucrătorii medicali, specialiştii din Serviciul social “Echipă mobilă” etc.

Serviciul social ”Echipă mobilă” oferă asistență gratuită la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor și contribuie la facilitarea integrării lor sociale, asigurarea accesului la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate, depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi și prevenirea instituţionalizării lor.

Serviciile de ”Echipă mobilă” din cele cinci raioane au fost create de către administrațiile publice locale de nivelul doi cu suportul Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi” susținut financiar de Uniunea Europeană.

Până în prezent cu suportul Keystone Moldova au fost dezvoltate servicii de ”Echipă mobilă” în 16 raioane din Republica Moldova. Mai bine de 600 de persoane cu dizabilități și membri ai familiilor lor au beneficiat de aceste servicii.

Return to archive