Date: 4 octombrie 2013

Începînd cu luna septembrie, copiii cu dizabilități din raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Făleşti, Sîngerei şi Ungheni beneficiază de asistență și servicii individualizate în cadrul Serviciilor sociale “Echipă mobilă”. Datorită suportului oferit de Echipele Mobile, acești copii vor putea să rămână alături de familiile lor în comunitate, evitînd astfel riscul de a fi plasați într-o instituție rezidențială.

Pe parcursul lunii septembrie, specialiştii din cadrul Serviciului social “Echipă mobilă” din cele cinci raioane au organizat şedinţele de planificare a asistenţei beneficiarilor. Pînă în prezent, pentru 74 de copii au fost elaborate planuri individualizate de asistenţă, alte circa 35 de planuri fiind în curs de elaborare.

Planurile individualizate de asistenţă au fost elaborate cu implicarea specialiştilor Serviciului social “Echipă mobilă” (asistent social, psiholog, asistent medical/kinetoterapeut), asistentului social, medicului de familie, pedagogilor şi altor actori comunitari, precum și cu participarea activă a beneficiarilor (în dependenţă de caz) şi a familiilor acestora.

Acest plan cuprinde, în principal, obiectivele care urmează să fie atinse în perioada prestării serviciilor, factorii care determină vulnerabilitatea beneficiarului şi care trebuiesc înlăturaţi, acţiunile ce urmează a fi întreprinse şi în ce interval de timp, serviciile asigurate beneficiarului pe durata acordării asistenței, precum şi persoanele implicate în realizarea planului. De asemenea, planul include programe de recuperare şi (re)socializare a copilului cu dizabilități, de instruire a persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului, necesare pentru atingerea autonomiei maxim posibile a acestuia.

Serviciile sociale „Echipă mobilă” din cele cinci raioane au fost create de către administrațiile publice locale de nivelul doi cu suportul Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi” susținut financiar de Uniunea Europeană. Până în prezent cu suportul Keystone Moldova au fost dezvoltate Echipe mobile în 16 raioane din Republica Moldova. Mai bine de 600 de persoane cu dizabilități și membri ai familiilor lor au beneficiat de aceste servicii.

Return to archive