Date: 26.06.2019

- „Nici nu știam că Asociația Keystone Moldova are așa de mulți voluntari! Mi-am făcut mulți prieteni. Abia aștept să mai realizăm activități împreună.”
- „Școala de vară a fost utilă, am învățat lucruri noi. Mi-a plăcut mult că am fost cu toții implicați în activități și am făcut schimb de experiență”.

Colaborare, schimb de experiență, implicare, cooperare, prietenii, emoții pozitive – astea sunt cuvintele pe care le-au folosit cel mai des voluntarii Keystone Moldova atunci când au fost întrebați ce le-a plăcut cel mai mult în cadrul Școlii de vară.


În perioada 22 – 24 iunie, Keystone Moldova a organizat Școala de vară „Promovarea activităților culturale în rândul tinerilor”, cu susținerea financiară a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Implicarea tinerilor în activități culturale în scopul realizării incluziunii sociale". Școala s-a desfășurat pe malul Nistrului, în satul Tudora, r. Ștefan Vodă, în parteneriat cu Centrul comunitar „UNITATE” și Muzeul „La bunici” din sat.

Cei 30 de tineri care au participat la școală au fost implicați în diverse activități culturale și sportive. Tinerii au deprins arta olăritului, arta țesutului, au învățat să împletească țoluri, au desfășurat o „furtună de idei” și au identificat activitățile culturale pe care ar putea să le realizeze la ei în localitate, în scopul promovării tradițiilor, dar și a incluziunii sociale. În cadrul școlii de vară au participat și două voluntare cu dizabilități: „Mi-au plăcut toate activitățile și mă bucur că am întâlnit oameni pozitivi, care știu să colaboreze între ei”.

Voluntarii au făcut schimb de experiență și au învățat unii de la alții diverse exerciții distractive / sportive pe care pot să le utilizeze în activitățile de voluntariat. Au avut ocazia să se plimbe cu barca pe Nistru și să guste din faimoșii piersici din Tudora (unde se organizează în fiecare an Festivalul piersicilor).

Voluntarii – actori din trupa de teatru „Alternativ” au prezentat două spectacole de Teatru Forum – pentru copiii din clasele gimnaziale și pentru părinții copiilor de grădiniță și cadre didactice. Tema spectacolelor a fost – stoparea / prevenirea discriminării persoanelor cu dizabilități în instituțiile de învățământ. Este de apreciat faptul că s-au implicat tinerii din ambele trupe de teatru – din Fălești și Chișinău.

În urma spectacolelor, publicul a menționat că fiecare copil are dreptul să meargă la școală / grădiniță și că nu ar trebui să se facă nici o diferență între copii. „Trebuie să avem aceeași atitudine față de toți copiii și să fim prietenoși, ca să-i ajutăm să se integreze în societate” – au spus copiii. „Copiii nu fac diferențe între ei. Ei se ajută unii pe alții. Se învață unii pe alții. Noi, părinții, am putea face același lucru” – au spus părinții.

În următoarele luni, voluntarii vor organiza activități culturale în localitățile lor și vor implica în cadrul lor persoane din grupurile social vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități. Voluntarii noștri sunt convinși că pot pune umărul la realizarea incluziunii sociale prin promovare culturii și tradițiilor existente în Moldova.

„Mai vrem o școală de vară care să unească toți voluntarii Keystone Moldova! Doar că de data asta - să dureze măcar o săptămână.” – au declarat tinerii.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…