Date: 15.02.2019

- „Datorită eforturilor Echipei mobile, copilul meu a învățat să se bucure! S-a schimbat foarte mult înspre bine.”
- „Înainte ca să accesăm serviciul Echipă mobilă, fetița mea nu vorbea cu nimeni. Acum comunică cu copiii de la grădiniță. Până și vecinii se miră de succesele ei.”
- „Echipa mobilă e un ajutor și o speranță pentru părinți. Până nu demult, toate ușile erau închise pentru noi; nu exista un loc pentru copilul meu nici la grădiniță, nici la școală. Acum mergem la școală.”
- „Este foarte bine când există cineva care să îți ofere suport; vorbesc despre suportul moral, când ți se oferă un sfat, o vorbă bună. Sprijinul oferit de Echipa mobilă este important pentru persoanele cu dizabilități…”

Astăzi, la Chișinău, cu suportul Uniunii Europene, a avut loc Conferința națională „Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități – instrumente eficiente de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”. În cadrul evenimentului au fost elucidate importanța parteneriatelor durabile bazate pe încredere, asigurarea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități, rolul organizațiilor societății civile și a mass-media în prevenirea și combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități, precum și rezultatele proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”. Proiectul, finanțat de Uniunea Europeană, este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de Reabilitare și Consultanță „OSORC” și cofinanțat de IM Swedish Development Partner. Scopul acestuia este de a spori încrederea între organizațiile societății civile și administrația publică locală de pe ambele maluri ale râului Nistru și UTA Găgăuzia prin dezvoltarea sistemului de protecție socială și asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

De doi ani de zile, în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Slobozia, Tiraspol și UTA Găgăuzia activează Serviciul social „Echipă mobilă” și un Centru de zi pentru copii și tineri cu dizabilități (Caragaș, Slobozia), create în cadrul proiectului. Serviciile acordă suport și asistență pentru 200 de persoane cu dizabilități și familiile lor. Din resursele proiectului, serviciile au fost dotate cu unități de transport, mobilier, echipament, materiale didactice și instrumente kinetoterapeutice, iar Echipele mobile din Căușeni, Ștefan Vodă și UTA Găgăuzia au fost acreditate pentru cinci ani.

„Proiectul a contribuit la consolidarea încrederii între specialiștii de pe ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia prin organizarea vizitelor de studiu, schimbului de experiență și dezvoltarea competențelor în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități” – a declarat Marcela Dilion, manager de proiect, Keystone Moldova. „Cel mai important rezultat al proiectului este faptul că au fost create și dezvoltate servicii sociale calitative, eficiente și durabile, s-a reușit formarea unei viziuni comune asupra modului în care persoanele cu dizabilități și familiile acestora, dar și alți actori sociali pot fi abilitați prin mobilizare comunitară.”

Printre rezultatele proiectului se numără și crearea a cinci grupuri de auto-reprezentanți, care includ 57 de tineri cu dizabilități, ce învață să-și revendice drepturile. De asemenea, cinci ONG-uri de pe ambele maluri ale Nistrului au beneficiat de granturi mici în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități și au fost capacitate în managementul proiectelor; 150 de reprezentanți ai autorităților publice locale din 5 regiuni au fost capacitați în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; opt reprezentanți ai mass-mediei locale au fost premiați pentru materialele jurnalistice realizate; 1392 de elevi și cadre didactice din 10 instituții de învățământ au găsit soluții pentru a stopa discriminarea, în cadrul reprezentațiilor de Teatru Forum.

Proiectul „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” este implementat în perioada noiembrie 2016 – martie 2019, iar costul total al proiectului este de 559 968 Euro.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…