Date: 07.07.2017

În perioada 3 – 7 iulie 2017 are loc Seminarul de formare inițială a specialiștilor din cadrul Serviciului social „Echipă mobilă” din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia şi Tiraspol şi din cadrul Centrului de zi din Slobozia. Scopul seminarului este de a consolida capacităţile specialiștilor care activează în serviciile enumerate și de a le forma abilități practice. Seminarul întrunește specialiști în problemele persoanelor cu dizabilități, șefi de serviciu, asistenți sociali, psihologi, asistenți medicali/kinetoterapeuţi şi pedagogi.

„Seminarul este benefic pentru specialiștii din serviciile „Echipă mobilă” şi Centru de zi. În aceste cinci zile am studiat minuțios legislația și ni s-a explicat cum s-o utilizăm în practică. Am discutat și despre metodologia de evaluare a beneficiarului şi familiei acestuia, planul individualizat de asistenţă și multe alte aspecte pe care noi le cunoșteam, însă acum le-am abordat mai detaliat și ne-am concentrat anume pe lucrul cu persoanele cu dizabilități”, a declarat Nadejda Ciobanu, specialist principal în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități, DASPF Căușeni. „Pentru raionul nostru, Serviciul este foarte util, pentru că o să le acordăm suport anume copiilor cu dizabilități severe și accentuate.”

Serviciul social „Echipă mobilă” oferă asistență gratuită la domiciliu persoanelor cu dizabilități și familiilor lor și contribuie la facilitarea integrării lor sociale, asigurarea accesului la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate, depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi și prevenirea instituţionalizării lor. „Persoanele cu dizabilități și familiile lor necesită acest serviciu. Ei ne așteaptă și familiile sunt mulțumite. Am fost în câteva familii și am observat că persoana cu dizabilități vrea să vorbească, vrea să se deschidă, vrea să comunice, însă este marginalizată total. Deja noi trebuie să lucrăm la incluziunea lor în comunitate”, spune Ana Covali, asistent social, Echipa mobilă Ștefan Vodă. „Nu m-am gândit că sunt atâtea modalități de lucru cu persoanele cu dizabilități. Îmi place modul formatorilor de a ne presta seminarul. De asemenea, îmi place că deja s-au creat relații de colaborare între Echipele mobile de pe ambele maluri ale Nistrului.”

Formatorii seminarului sunt specialiști din cadrul organizației Keystone Moldova: asistenți sociali, psihologi și un medic; ei dețin experiență de lucru în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilități. Instruirea a cuprins, după relatările participanților, „toate temele necesare”: cadrul legal de protecție a persoanelor cu dizabilități, sistemul de protecție socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova, aspecte privind valorizarea rolului social al persoanelor cu dizabilități, elemente de etică și deontologie profesională, metodologia de admitere şi prestare a serviciilor „Echipă mobilă” şi Centru de zi, recuperarea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi, auto-reprezentarea etc. Specialiștii au participat la ateliere specializate, care au inclus module teoretice, dar și aplicații practice (exerciţii, jocuri de rol, simulare etc.).

„Chiar am învățat ce trebuie să facem, cum să lucrăm cu beneficiarii. Am fost învățați metode și tehnici care ne ajută să lucrăm cu ei și, de asemenea, cum să inițiem un contact cu familia. A fost important să știu concret ce trebuie să realizeze fiecare specialist din cadrul serviciului. Am lucrat în ateliere separate și formatorii ne-au explicat metodele de lucru cu beneficiarii, inclusiv pe direcții înguste de activitate, pentru fiecare specialist în parte” - a declarat Victoria Ivarlac, șef Serviciu „Echipă mobilă”, UTA Găgăuzia.

Seminarul se desfășoară în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de IM Swedish Development Partner. Proiectul este implementat de către Asociația Keystone Moldova, în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC”.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…