Date: 31.03.2017

AGENDA

Locația: Centrul de instruiri Keystone Moldova, str. Albișoara 42/1, mun. Chișinău

ORA

ACTIVITATEA

09.30 -10.00

Înregistrarea participanților

10:00 - 10:15

Cuvânt de salut.
Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova
Anastasia Oceretnîi, Vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Liliana Gherman,  Director de programe, Fundația Soros-Moldova

Sesiunea 1. Parteneriatul public-privat – o condiție esențială pentru  asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

 10:15 – 10:30

Impactul Programului Comunitate Incluzivă Moldova asupra  incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale [link:Prezentare PPT]
Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova

10:30-10:45

Colaborarea dintre MMPSF și societatea civilă în vederea dezvoltării  și implementării   politicilor  de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova
Anastasia Oceretnîi, Vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

10:45-10:55

 Serviciul de Casă Comunitară  din raionul Cantemir - un exemplu de  parteneriat public-privat [link:Prezentare PPT]
Sergiu Butuc, Vice-președintele raionului Cantemir

10:55-11:05

Colaborarea dintre administrația publică de nivelul doi și societatea civilă în vederea dezvoltării  și  implementării   serviciilor sociale pentru  persoanele cu dizabilități în raionul Fălești [link:Prezentare PPT]
Emilia Ciobanu, Șefa Direcției asistență socială și protecție a familiei din raionul Fălești

11:05-11:15

Întrebări și discuții

 11:15-11:30

Pauză de cafea
Colaj  fotografii

Sesiunea 2. Asigurarea traiului în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale

11:30-11:40

Principiile incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale în comunitate [link:Prezentare PPT]
Parascovia Munteanu, Keystone Moldova

11:40-12:10

Serviciile de plasament  din comunitate:
- Locuința protejată – un model de tranziție la trai independent. [link:Prezentare PPT]
Veronica Rotaru, Manager Locuință Protejată Fălești
Eduard Turcu, beneficiar
- Casa comunitară – model de servicii  integrate pentru persoanele care necesită suport [link:Prezentare PPT]
Angela Gorceag, Manager Casă comunitară Nisporeni
Anton Corin, beneficiar
- Plasamentul familial pentru adulți
Prezentare de film: Plasament Familial pentru Adulți [link: video]
Tudor Prodan, beneficiar PFA, raionul Ungheni
- Asistența parentală profesionistă pentru copii cu dizabilități
Tamara Bejan, asistent parental profesionist, raionul Orhei
Sergiu Dogari, beneficiar

12:10-12:40

Dezinstituționalizarea și Serviciile  de suport familial [link:Prezentare PPT]
Ecaterina Golovatii, Keystone Moldova
- Integrarea persoanelor cu  dizabilități în familie
Ana Panaitov, părinte din UTA Găgăuzia
Ion Panaitov,
- Echipa mobilă
Radu Clichici, părinte din raionul Ialoveni
- Serviciul Respiro
Vasilisa Vesca, părinte din raionul Telenești
- Serviciul de asistență personală
Victoria Șoproncu, asistent personal, orașul Chișinău

12:40 -13:00

Întrebări și discuții  

13:00-14:00

Prânz

Sesiunea 3. Promovarea drepturilor și non-discriminarea

14:00-14:10

Dreptul la educație și incluziunea în școală [link:Prezentare PPT]
Rodica Mocanu, părinte, raionul Căușeni
Iulian Mocanu

14:10-14:30

Dreptul la muncă și incluziunea în câmpul muncii. [link:Prezentare PPT]
Ina Crasnojon-Laba,  Keystone Moldova
Prezentare de film: Incluziune în muncă [link: video]
Antreprenoriat social [link:Prezentare PPT]
Nicolae Ciocan, Keystone Moldova

14:30-14:40

Auto-reprezentarea – modalitate de promovare a drepturilor și implicare [link:Prezentare PPT]
Natalia Cojocaru, Keystone Moldova
Prezentare de film: Ce mi-a oferit Auto-reprezentarea? [link: video]

14:40-14:50

Teatru-forum și media advocacy -  factori ai schimbării atitudinii comunității față de persoanele cu dizabilități  [link:Prezentare PPT]
Lina Malcoci, Keystone Moldova

14:50-15:00

Întrebări și discuții

15:00-15:20

Sesiune de recunoștință: înmânarea trofeelor și diplomelor

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD). Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями. 81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте. Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде. Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%. Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи. В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения. Исследование также показывает, что 42% респондентов отметили, что некоторые социальные услуги были сокращены или закрыты во время пандемии, и 43% семей с ограниченными возможностями пострадали от закрытия социальных услуг. Родители людей с ограниченными возможностями (41%), молодые люди (31%) и женщины с ограниченными возможностями (29%) считают, что они находятся в более сложной ситуации в условиях пандемии. В 2020 году количество обращений в Службу бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями 0 8001 0808 увеличилось, наибольшее число - 288 звонков, зарегистрированы в месяц, когда в Республике Молдова было объявлено чрезвычайное положение. Наиболее часто люди с ограниченными возможностями обращались в Службу бесплатной телефонной помощи со следующими проблемами: нехватка лекарств в аптеках, отсутствие защитных материалов в интернатных учреждениях, плохие условия в психиатрических больницах, где инвалиды были госпитализированы с COVID-19. прекращение приема на специализированные медицинские услуги, прекращение доступа к реабилитационным услугам и помощи или протезированию. Кроме того, лица, которые обращались в Службу бесплатной телефонной помощи, также ссылались на проблемы, связанные с недостаточной и неясной информацией о порядке оспаривания штрафов или судебных штрафов, полученных в чрезвычайный период, ограниченными способностями сотрудников социальных услуг справляться с поведенческими проблемами, беспокойством, страхом и агрессией со стороны людей с ограниченными возможностями и прекращение доступа к информации и общения с людьми вне учреждения. Исследование «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями» было проведено Keystone Moldova в сотрудничестве с AOPD на основе опроса 257 людей с ограниченными возможностями и их семей, организации групповых дискуссий с представителями 38 НПО, качественного анализа 600 звонков полученными Службой бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями. Исследование было координировано профессором, доктором социологических наук Людмилой Малкоч.…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.
ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.
Почему стоит выбрать Keystone Moldova?
1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.
2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.
3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.
Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!
На что будут направлены эти 2% ?
1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
2. Мы будем продвигать создание новых видов социальных услуг в тех сообществах, где их нет;
3. Мы будем помогать лицам с ограниченными возможностями интегрироваться в школы и детские сады, трудоустраиваться, создавать семьи, находить жилье и становиться равноправными членами своего сообщества.
Как можно отчислить эти 2%:
Заполните декларацию о подоходном налоге до 30 апреля. В разделе «Процентное соотношение» в вашей декларации (Форма CET 15), введите указанные проценты и наш фискальный код: 1011620003730 (см. образец ниже).
Спасибо! …