Date: 24.01.2017

Astăzi, 24 ianuarie 2017, Asociația Keystone Moldova a lansat Campania naţională de informare și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi care locuiesc în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic din Moldova „Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr drepturile!”. Campania se va desfășura în perioada ianuarie – iunie 2017 în raioanele din Orhei, Hînceşti, Dubăsari, Soroca, Edineţ și mun. Bălți. Această campanie este organizată în cadrul proiectului ”Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic” susținut financiar de Uniunea Europeană.

Prin intermediul campaniei, Keystone Moldova își propune să promoveze respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale prin sensibilizarea factorilor de decizie și a publicului larg. În fiecare lună, echipa Keystone Moldova se va deplasa în fiecare localitate unde sunt amplasate geografic instituţiile rezidenţiale și va desfășura activități de informare și sensibilizare pentru persoanele cu dizabilități mintale, angajaţii instituțiilor și membrii comunităților.

"Vom avea un microbuz care va merge şi va sta câte trei zile în fiecare instituţie și câte două zile în comunitate. În acest microbuz vor fi diverse materiale informaționale, cu ajutorul cărora vom instrui persoanele cu dizabilităţi mintale, personalul instituțiilor și populația", a declarat Parascovia Munteanu, coordonator al proiectului.

În cadrul campaniei, în calitate de moderatori vor participa tineri dezinstituționalizați, care locuiesc la moment în servicii comunitare. "În internat, nu aveam dreptul la nimic, mi se încălcau drepturile, ni se spunea că nu avem drept nici la grădiniţă, nici la şcoală. Totuși, împreună cu alți băieți din internat am decis să ne mutăm în ”Locuința protejată”. Sunt foarte fericit că am ieşit din internat şi am învăţat multe lucruri şi vreau să îi ajut şi pe prietenii mei care au rămas în internat", a mărturisit Marin Andronachi, unul din tinerii dezinstituționalizați cu suportul Keystone Moldova în 2014.

Tot în cadrul campaniei va fi lansat și promovat Serviciul de Asistenţă Telefonică pentru persoanele cu dizabilităţi prin intermediul căruia persoanele care locuiesc în instituțiile rezidențiale sau în servicii comunitare vor putea telefona și sesiza cazurile de încălcare a drepturilor lor.

Campania Națională de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic, ”Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr drepturile!”, se desfășoară în cadrul proiectului ”Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic ”, implementat de Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu Asociaţia Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi (EASPD) şi Alianţa Organizaţiilor pentru persoane cu dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD) și finanțat de Uniunea Europeană. Costul total al proiectului constituie 368 118 Euro, din care 95% sunt bani oferiți de Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului.

Proiectul este implementat în raioanele unde sunt amplasate geografic instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic: Edineț, Dubăsari, Hîncești, Orhei, Soroca și municipiul Bălți și are o durată de trei ani. Activitățile proiectului sunt orientate pe trei mari direcții: 1) sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități despre drepturile lor, prin capacitarea lor să se auto-reprezinte; 2) consolidarea capacităților organizațiilor societății civile (OSC) în vederea promovării și monitorizării implementării CDPD în instituțiile rezidențiale; 3) combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale și promovarea unei comunități incluzive.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…