Date: 09.12.2016

Organizația Națiunilor Unite a premiat organizațiile care au obținut realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova, la Gala ONU privind Drepturile Omului 2016, care a avut loc la data de 8 decembrie 2016.

În cadrul evenimentului, Asociația Keystone Moldova a fost decernată cu Premiul ONU în domeniul Drepturilor Omului 2016, pentru suportul remarcabil în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

„Noi am mers 12 ani spre această distincție, împreună cu echipa și cu partenerii noștri, care sunt administrațiile publice locale din 12 raioane ale RM. Această distincție este o întruchipare a succeselor pe care le-am obținut toți împreună - părinți ai copiilor cu dizabilități, copiii, pedagogii din școli, administrațiile publice locale, echipa Keystone Moldova și organizațiile donatoare care ne-au susținut în direcția incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Cred că această distincție este și un angajament pentru noi, să continuăm și mai departe reforma în domeniul transformării instituțiilor rezidențiale și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, pentru a putea asigura traiul în comunitate a tuturor persoanelor ” - a menționat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova.

Asociația Keystone Moldova a fost fondată în 2004 și are drept scop de a oferi suport persoanelor cu dizabilități și altor persoane din grupurile vulnerabile să trăiască o viață decentă în familiile și comunitățile lor. Din anul 2008, Keystone Moldova și-a luat angajamentul de a implementa Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”, care este axat pe dezinstituționalizare și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale. În acest context, Keystone Moldova, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cu suportul oferit de donatori (Keystone Human Services International SUA , Fundația Soros-Moldova, Open Society Foundation/ Mental Health Initiatives, Comisia Europeană, IM Swedish Development Partner, EEF, PNUD etc.) a contribuit la îmbunătățirea calității vieții a mai bine de 2000 de persoane cu dizabilități și familiile lor.

Iată câteva dintre realizările Keystone Moldova:

Dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale.
140 de persoane cu dizabilități intelectuale au fost dezinstituționalizate din Casa internat pentru copii cu dizabilități mentale din Orhei și au beneficiat de suport în vederea asigurării incluziunii lor sociale în familii și comunități.
72 de servicii sociale comunitare au fost create cu suportul Keystone Moldova pentru a integra în comunitate persoanele dezinstituționalizate și a preveni instituționalizarea (inclusiv 19 Echipe mobile, 9 Case comunitare, 5 Locuințe protejate, 5 servicii Respiro, 12 servicii raionale de Asistență personală, 12 servicii Plasament familial pentru adulți și Asistență parentală profesionistă, 15 servicii de suport pentru incluziune școlară ș.a.); mai bine de 1000 de persoane cu dizabilități au beneficiat de aceste servicii comunitare .
2000 de persoane cu dizabilități mentale din 6 instituții rezidențiale cu profil psiho-neurologic în proces de transformare au fost evaluate de curând de Keystone Moldova (din punct de vedere, medical social și psihologic), în vederea identificării nevoilor lor și planificării serviciilor sociale necesare pentru asigurarea în viitor a unui trai mai bun în comunitate.

Incluziune educațională.
Keystone Moldova a pilotat educația incluzivă în 30 de instituții educaționale ( 15 școli și 15 grădinițe de copii). În rezultat 225 de copii de vârstă școlară și 35 de copii de vârstă preșcolară cu cerințe educaționale speciale au fost integrați în școlile și grădinițele din comunități. Aceste rezultate au fost atinse prin dezvoltarea unui mediu incluziv în instituțiile de învățământ și comunități, dar și prin dezvoltarea capacităților educatorilor, pedagogilor, părinților și asistenților personali de a acorda suport copiilor în baza necesităților lor.

Advocacy și self-advocacy.
Keystone Moldova a contribuit la dezvoltarea mișcării de Advocacy și Auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. În acest scop au fost dezvoltate la nivel național două rețele: a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități) și a grupurilor de părinți. Ambele rețele promovează drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în societate și de a avea acces la educație, sănătate, servicii sociale și angajare în câmpul muncii. Auto-reprezentanții întreprind acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea strategiilor statului și a legislației privind incluziunea socială.
Anul acest o tânără Auto-reprezentantă din raionul Fălești a participat la forumul Clinton Global Initiative (în SUA), cu un mesaj din partea femeilor cu dizabilități din Moldova. Mesajul a fost axat pe promovarea drepturilor femeilor cu dizabilități în Moldova și în toată lumea.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…