Date: 22.08.2014

În perioada 19 – 21 august, Keystone Moldova a desfășurat Şcoala de vară cu genericul „Persoanele cu dizabilități au drepturi!

În cadrul școlii de vară a participat grupul de auto-reprezentanți, constituit din 15 persoane cu dizabilități intelectuale, care au fost dezinstituționalizate din Casa Internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei și reintegrate în comunitate. Misiunea grupului de auto-reprezentanți este de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități din perspectiva „Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”.

Școala de vară s-a desfășurat cu scopul de a planifica activitatea grupului de auto-reprezentare, dar și de a consolida cunoștințele auto-reprezentanţilor obținute în cadrul şedinţelor de auto-determinare. Pe agenda şcolii de vară au fost incluse activităţi creative şi interactive, discuții de grup, dezbateri și jocuri de rol. Auto-reprezentanţii au manifestat interes faţă de cele discutate şi au apreciat ca foarte utilă şi interesantă activitatea grupului. Conform celor menţionate de ei, ar fi bine dacă grupul ar avea posibilitatea să se întâlnească mai des şi să întreprindă deja paşi concreţi spre a contribui la soluţionarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi.Ne-am bucurat să-i avem alături și pe partenerii proiectului, Asociația „Ceva de spus” din Timișoara, care au contribuit semnificativ la consolidarea şi buna înţelegere a noţiunilor de „drept”, „responsabilitate” şi „auto-reprezentare”. Prezenţa auto-reprezentanţilor şi a persoanelor de suport „Ceva de spus” a permis efectuarea schimbului de experiență dintre cele două grupuri de auto-reprezentanți şi a reuşit să inspire grupului local curajul şi încrederea că în timp, vor avea şi ei rezultatele dorite.

„A fost un schimb de experiență foarte bun. Mi-a plăcut cel mai mult că am fost cu toții activi și am reușit să facem lucruri bune împreună. Cu toate că temele puse în discuție îmi erau deja cunoscute, am reușit să învăț multe lucruri noi. Unul dintre acestea ține de modalitatea de lucru cu persoanele cu dizabilități intelectuale. Am înțeles că atunci când discutăm cu ei, trebuie să fim cât mai simpli și mai concreți posibil” a menționat Raluca Popescu, сo-președinte, Asociația „Ceva de spus”.

Costi Doina, secretar Asociația „Ceva de spus” consideră că a lucra cu persoanele cu dizabilități intelectuale „Este greu, dar este și frumos”, iar pentru a eficientiza activitatea grupului local de auto-reprezentanți, Doina recomandă „să se întâlnească mai des, astfel vor reuși să atingă rezultate mult mai mari. Grupul de auto-reprezentanți din Chișinău are un potențial extraordinar, dar totodată, este nevoie de foarte multă muncă”.

Pentru Elisaveta Moldovan, co-președinte Asociația „Ceva de spus” participarea la școala de vară a fost o experiență frumoasă: ”Mi-a plăcut ceea ce-am văzut aici, dar și de băieții grupului de auto-reprezentanți. Le doresc să continue, indiferent de obstacole, să lupte pentru ei și să demonstreze lumii ce pot!”.

Școala de vară „Persoanele cu dizabilități au drepturi” s-a desfășurat în cadrul proiectului „Persoanele cu dizabilități – actori în prevenirea și combaterea discriminării” susținut financiar de Fundația Soros – Moldova.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…