Date: 18 februarie 2014

Mai mulți pedagogi de la ciclul primar au participat la un seminar de formare în domeniul educației incluzive, cu genericul „A învăța să trăiești împreună cu ceilalți”. Scopul seminarului a fost de a forma pedagogii în elaborarea proiectelor didactice pentru desfăşurarea lecțiilor incluzive și de a însuşi şi utiliza strategii didactice, astfel încât să promoveze un mediu școlar și comunitar tolerant şi prietenos pentru copiii cu dizabilități.

În cadrul seminarului au participat 20 de pedagogi, care predau în zece școli din raioanele Sângerei, Anenii Noi, Dubăsari, Fălești și Ungheni. Fiecare dintre ei a venit cu propria experiență, ceea ce le-a dat posibilitatea să pună în discuție probleme reale, să ofere sfaturi de abordare individuală a copiilor și să facă schimb de cunoştinţe în domeniu.

„Îmi place trainingul –am învățat multe de la ceilalți pedagogi, unii dintre care au o experiență destul de mare de lucru cu copiii cu dizabilități” – a declarat Dna Elena Molodețchi, cadru didactic la gimnaziul s. Făleștii Noi, r. Fălești. „Dincolo de strategiile didactice, mă interesa și cum putem noi, pedagogii, să lucrăm cu clasa astfel ca să-și schimbe atitudinea față de copiii cu dizabilități. Acum am aflat mai multe și le voi aplica în practică”, a mai spus ea.

„Mărinimia și răbdarea ajută copilul cu dizabilități să se integreze în școală”, asta e concluzia la care a ajuns după mulţi ani de experiență Dna Emilia Gîrbu, pedagog la gimnaziul s. Horești, r. Fălești,. „Eu am avut copii cu dizabilități în clasă. În lucrul cu ei trebuie să înveți să te pui în pielea lor și să faci tot posibilul ca să însușească și ei cât de puțin… Astăzi am mai descoperit niște lucruri interesante și am reușit să-mi evaluez comportamentul de până acum față de copiii cu dizabilități. M-a ajutat la asta și schimbul de experiență cu colegii din alte raioane”, a adăugat ea.

În cadrul seminarului au fost utilizate diverse exerciții practice, astfel încât pedagogii au reușit să afle diferite strategii şi tehnici de lucru cu elevii cu dizabilități, cum ar fi: însărcinările diferențiate, alegerea momentului potrivit pentru a întreba copilul cu dizabilități, implicarea în discuție, atenția, lauda, utilizarea imaginilor și lucrul în grup. Mai mult, pedagogii au realizat secvențe didactice, care au fost experimentate în cadrul seminarului și totodată, au oferit feed-back colegilor lor. „E bine că facem și teorie și practică – asta ne va servi drept material suplimentar la lecțiile noastre cu copiii. Îmi place că suntem puși în diferite situații, mai vedem și alte exemple de lucru în echipă. Și chiar ne ajută mult faptul că ne-am adunat aici cadre didactice din școli diferite, cu diferită experiență de viață și lucru”, a menționat Dna Nadejda Moghildea, cadru didactic la gimnaziul s. Pîrîta, r. Dubăsari.

Fiecare pedagog care a participat în cadrul seminarului urmează să realizeze o lecție incluzivă demonstrativă, în care va vorbi copiilor despre dizabilitate și persoanele cu dizabilități. În acest context, Keystone Moldova a oferit un suport didactic pentru cadrele didactice de la ciclul primar, iar cca 570 copii din clasele a III-IV din 10 şcoli vor beneficia de Manuale „Punte către înţelegere. Educaţie pentru incluziune, toleranţă, acceptare”.

Seminarul a fost organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi”, implementat de Keystone Moldova și susținut financiar de Uniunea Europeană.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…